Jakten på lämpliga alternativ för blyammunition, både på skjutbanor och vid jakt, måste fortgå för att Jägarnas Riksförbund ska få de årliga miljonbidragen från viltvårdsfonden, som finansieras med avgifterna för det statliga jaktkortet.
Jakten på lämpliga alternativ för blyammunition, både på skjutbanor och vid jakt, måste fortgå för att Jägarnas Riksförbund ska få de årliga miljonbidragen från viltvårdsfonden, som finansieras med avgifterna för det statliga jaktkortet.

JRF får 7,5 miljoner kronor

Nej till varg gör att bidraget minskats

För 2017 har regeringen beslutat att Jägarnas Riksförbund (JRF) får närmare 7,5 miljoner kronor i bidrag från viltvårdsfonden, som finansieras med avgifterna för det statliga jaktkortet. Även i år gör regeringen ett avdrag på 200 000 kronor av grundbidraget för att JRF tills vidare säger nej till frilevande varg.

Det var 2012 som JRF:s förbundsstyrelse meddelade att den havererade statliga vargpolitiken gjorde att förbundet tills vidare måste säga nej till frilevande varg. Sedan dess har det årliga grundbidraget till JRF reducerats med 200 000 kronor. Hittills har därmed nej till varg gett sammanlagt 1,2 miljoner i mindre bidrag.
Regeringen har motiverat avdraget med att JRF med ställningstagandet mot varg inte förväntas bedriva något förankringsarbete för regeringens vargpolitik.

Belopp som bygger på antalet medlemmar
Förutom grundbidraget på 2,1 miljoner kronor blir det nästan 5,4 miljoner för 2017. Det beloppet bygger på ett bidrag på 135 kronor per JRF-medlem och är räknat på hur många JRF-medlemmar det fanns vid årsskiftet.
Sammanlagt blir det nästan 7,5 miljoner kronor.
För det bidragsbeloppet har JRF en att göra-lista. Regeringen kommer att kolla resultatet av vad som gjorts på listan under 2017, när det rapporterats från JRF.

Här är JRF:s att göra-lista
Här är det som ska utföras för bidragspengarna:
• JRF ska medverka till att motarbeta illegal jakt på stora rovdjur.
• JRF ska jobba för att minska antalet skadsjutningar.
• JRF ska öka övningsskyttet och förbättra säkerheten under jakt.
• JRF ska jobba för en giftfri miljö och se till att blyfri ammunition och miljöåtgärder vid skjutbanor utvecklas och testas.
• JRF ska informera jägarna om i vilka jaktsituationer det finns lämplig blyfri ammunition.
• JRF ska jobba för att uppmuntra nya jägargrupper, främst kvinnor, att bli aktiva inom jakt och viltvård och verka för dessa får tillgång till jaktmöjligheter.
Även Jägareförbundet får årliga bidrag från viltvårdsfonden.