Foto: Peter Ekeström JRF hemställer åt regeringen att termiska riktmedel ska tillåtas vid jakt på "övrigt vilt", inte enbart vildsvin.

JRF-hemställan till regeringen – tillåt termiska sikten vid all jakt

En motion om bildförstärkare och termiska sikten från förra årets stämma i Kalmar har nu lett till att JRF har sänt en hemställan till regeringen. Förbundet vill att hjälpmedlen ska tillåtas också vid jakt på ”övrigt vilt”, inte bara vildsvin.

Det var under Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, årsstämma i Kalmar 2022 som Stefan Nilssons, från avdelning Nolaskogs Jägarklubb 22-03 i Västernorrland, motion behandlades.

Positiv effekt

I motionen påpekade Stefan Nilsson att termiska hjälpmedel är tillåtna i samband med vildsvinsjakt, vilket har haft en stor positiv effekt på avskjutningen och ”uppfyllningsgraden av förvaltningsmålen på vildsvin över landet”.

Han ville att samma hjälpmedel ska tillåtas också vid jakt på andra arter som är lovliga under dygnets möra timmar:

”Det skulle även ge en stor förbättring av möjligheten att ta säkra skott i dåliga ljusförhållanden. Exempelvis vid jakt efter räv eller bäver, viltarter som kan orsaka stora skador för djurhållare samt jord- eller skogsbrukare. Detta faller även bra i tiden när vi lanserat vår vision, Förenkla jakten för jägarna”.

Bör ändras

Årsstämman tillstyrkte motionen. Med den som grund har JRF nu sänt en hemställan till regeringen angående att jaktförordningen bör ändras så att elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning får användas också vid annan jakt än vildsvinsjakt.

Förbundsordförande Solveig Larsson och riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs skriver att termiska riktmedel skulle underlätta vid eftersök eftersom blodstänk syns bättre och skadade djur går att upptäcka tidigare.

Slutligen betonas att viltvården skulle bli effektivare och förväxlingsrisker, till exempel mellan bäver och utter, minska.