Eftersom kvoten på fem lodjur nu gäller hela Örebro län är tilldelningen för årets skyddsjakt i praktiken en minskning, protesterar JRF-distriktet. 
Foto: Jan Fleischmann Eftersom kvoten på fem lodjur nu gäller hela Örebro län är tilldelningen för årets skyddsjakt i praktiken en minskning, protesterar JRF-distriktet. 

JRF i Örebro län överklagar lokvoten

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Örebro begär hos Naturvårdsverket att kvoten i årets lojakt omprövas. I länet blev tilldelningen fem lodjur, samma nivå som förra året. JRF-distriktet vill att antalet höjs med två-fem lodjur. 
Björn Andersson, JRF-ordförande för Örebro län, hänvisar till totala predationstrycket på bytesdjuren. 

– Stammarna av småvilt har kraftigt decimerats i Örebro län, och då framför allt i de norra delarna av länet, som en följd av stora stammar av lodjur och varg. Det finns i delar av länet inte någon jaktbar rådjursstam, vilket inte bara är negativt för jägarna utan också för lodjuren, vars huvudföda är rådjur, kommenterar han.
– Forskarna har också verifierat att födotillgången för lodjuren börjar bli bekymmersam och att antalsmålet för lodjurstammen är för högt satt med hänsyn till födotillgången, tillägger Björn Andersson.

Förödande konsekvenser
JRF-distriktet anser att länsstyrelsens och Naturvårdsverkets försiktighetsprincip vid förvaltningen av lodjursstammen får förödande konsekvenser för såväl rådjuren som lodjuren.
– Vi anser att större hänsyn måste tas till det totala predationstrycket i områden där vargen och lodjuret konkurrerar om samma byte, förklarar Björn Andersson.  
JRF-distrikt framhåller även det faktum att inga inventeringar gått att genomföra på senare år. Det innebär att länsstyrelsens kvalitetssäkrade koll på familjegrupper i lostammen är ett alldeles för svagt underlag för en bedömning av stammens storlek när avskjutningsnivån ska avgöras.

Stort mörkertal för antalet lodjur
– Mörkertalet är enligt vår bedömning stort, konstaterar JRF-basen i Örebro län.
Distriktet anser att argumentet om en överstor lodjurstam för att få en spridning söderut i landet, med nuvarande kunskap om stammens spridning, inte längre är motiverat.
Tidigare år har tillståndet för jakt omfattat endast delar av länet. Beslutet för 2009 gäller för jakt på fem djur i hela länet, alltså över en större areal än vad som gällt tidigare år.
– Årets tilldelning innebär alltså i realiteten en minskning av antalet lodjur för Örebro län, vilket är anmärkningsvärt. Det finns enligt vår mening inget som motiverar detta, säger Björn Andersson.