Att gå längre än EU:s vapendirektiv och i Sverige införa både reglering av alla patronmagasin och trycken kritiseras av Jägarnas Riksförbund.

JRF risar förslag om nya vapenregler

Jägarnas Riksförbund (JRF) avstyrker vapenutredarens förslag om hur Sverige ska införa nya vapenregleringar. På flera punkter går utredaren längre än vad som krävs i EU:s nya vapendirektiv. – Att reglera alla patronmagasin och trycken blir helt orimligt, säger riksviltvårskonsulenten Jens Gustafsson.

Han har skrivit JRF:s remissvar om den svenska vapenutredarens förslag. På flera punkter går utredaren längre än vad som krävs i EU:s nya vapendirektiv.
När det gäller halvautomatiska vapen ska det enligt EU-direktivet bli ett vapenbrott att sätta in ett magasin som rymmer mer än 20 patroner i en pistol.
Studsare som är halvautomatiska får inte användas med magasin som kan ta mer än tio patroner.
Det är något som JRF kan acceptera för halvautomatiska jaktstudsare eftersom det ändå inte är tillåtet att jaga med magasin som rymmer mer än fem patroner.
Men i Sverige vill vapenutredaren, hovrättsrådet Kazimir Åberg, gå ännu längre.

”Helt orimligt reglera alla magasin”
Om han får bestämma ska det vid köp av alla magasin kontrolleras av säljaren om köparen har tillstånd.
– Det är helt orimligt att reglera samtliga magasin. Det kommer att leda till besvär för ett stort antal jägare och skyttar. Dessutom kommer handeln med magasin att påverkas negativt helt i onödan. Det här går långt utöver vad som föreskrivs i vapendirektivet och är varken nödvändigt eller ändamålsenligt, kommenterar Jens Gustafsson, riksviltvårskonsulent på JRF.

”Trycken bör inte regleras alls”
Förbundet kritiserar även utredarens förslag att reglera samtliga sorters trycken till alla vapen, eller ”avfyrningsmekanismer” som benämningen är i utredningen.
– Sådana delar bör inte regleras över huvud taget, men ska det göras bör det bara gälla trycken som gör att det går att konvertera halvautomater till att bli helautomatiska, slår Jens Gustafsson fast.
Införs det att samtliga trycken ska kontrolleras ger det bara krångel istället för ökad säkerhet i samhället.I JRF:s remissvar konstateras att det finns flera anledningar för vapenägare att byta trycket, förutom att gått sönder. Om äldre studsare görs om kan ett nytt trycke med inbyggd säkring behövas. Ibland byts även trycken för att kunna skjuta med större precision.
JRF påpekar att webbhandeln med trycken skulle försvåras när köparens tillstånd att ha trycket ska kontrolleras av säljaren.

Det ska räcka med EU:s vapenpass
När det gäller resor med vapen mellan olika länder anser JRF att det ska räcka med EU:s vapenpass, när vapenägare från andra länder ska ta med sig gevär eller enhandsvapen till Sverige.
Det är inte rimligt att vapenägare utanför Norden ska behöva betala för ett extra tillstånd som kostar 700 kronor, tycker JRF.
– Det enda i förslaget som vi är odelat positiva till är att tillståndsbefria ljuddämpare för jägarnas studsare, säger Jens Gustafsson.
När det gäller gamla licenser för ljuddämpare föreslår JRF att dessa ska upphöra att gälla och kunna rivas sönder av ägaren.

Ska kunna visa licens när dämpare köps
Men till skillnad från Jägareförbundet vill JRF att den som köper en ljuddämpare ska kunna visa upp en vapenlicens för ett passande vapen, precis som det krävs för inköp av ammunition.
Utredarens förslag att Naturvårdsverket ändrar sina föreskrifter för att stoppa innehav av vissa enhandsvapen för jakt blir konstigt, påpekar JRF. Verket anger vilka vapen som får användas för jakt. Men innehavet regleras via polismyndigheternas handläggning om någon söker vapenlicens för jaktändamål, till exempel ett enhandsvapen för att avliva fällfångat vilt.
– Därför föreslår vi att en reglering av flerskotts-enhandsvapen för jakt och avlivning istället införs i vapenförordningen. Där ska det tydligt anges att det inte får användas halvautomatiska enhandsvapen som laddas med fler än 20 patroner, kommenterar Jens Gustafsson.

Risk för privatannonser om vapen
JRF ser en risk med att vapenutredarens förslag kan misstolkas när det gäller vapenhandlare och vapenmäklare.
– Det bör tydliggöras att sådan verksamhet inte jämställs med annonser på Blocket eller jakttidningarnas radannonser. Det skulle omöjliggöra en stor del av handeln mellan privatpersoner om någon till exempel vill sätta ut en annons om att sälja sitt jaktgevär, varnar Jens Gustafsson.
Det som i övrigt är bra är att EU inte antog det ursprungliga förslagen om ett nytt vapendirektiv, tycker riksviltvårskonsulenten.
– Det är positivt att flera dumheter slopades, till exempel krav på läkarkontroller av vapenägare och att det skulle införas tidsbegränsade femårslicenser på alla gevär, säger han.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...