Foto: Anna Förster Förbundsordförande Solveig Larsson.

JRF:s förbundsårsstämma inledd

Under helgen genomförs Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, förbundsårsstämma i Umeå. Naturvårdsdirektör Björn Jonsson inledningstalade och berättade om jakten, skogen och näringarna i Västerbotten.

JRF:s förbundsårsstämma är inledd och genomförs i Umeå i år. Förbundsordförande Solveig Larsson hälsade välkommen och överlämnade ordet till Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen i Västerbotten.

Storslagen natur

Han berättade om sitt hemlän och nämnde bland annat mångfalden av vilt, den storslagna och omväxlande naturen och de många och livskraftiga näringarna.

Men han gick också in på de moln som tornar upp sig vid horisonten – bland annat i form av dragkampen om vem som har rätt att jaga och upplåta jakt ovan odlingsgränsen i fjällen.

Därefter höll Solveig Larsson sitt inledningsanförande och startade med att betona JRF:s kärnvärden där ”enkel jakt, äganderätt och frivilliga samarbeten” återfinns först bland punkterna.

Pandemi och krig

Sedan nämnde hon omvälvande omvärldshändelser i form av krig, osäkerhet, pandemi och galopperande inflation som har präglat de senaste två åren.

Hon avslutade dock i ljusare toner med att konstatera att ”JRF gillar jakt” och att förbundet utför ett viktigt samhällsuppdrag genom att förvalta de vilda djuren och bidra till att klimatsmart mat tillgängliggörs och människor får en meningsfull fritid.