Flyttvargen har nu ett nytt skyddsjaktsbeslut över sig. På måndag inleds försöken att avliva henne och partnern.
Flyttvargen har nu ett nytt skyddsjaktsbeslut över sig. På måndag inleds försöken att avliva henne och partnern.

Junselevargarna ska avlivas

Naturvårdsverket försöker återigen få flyttvargen i Junsele avlivad. Sent på torsdagseftermiddagen sa verket ja till skyddsjakt på vargtiken och hennes hanne.

”Skadorna för renskötseln är omfattande trots att renskötarna bedriver en intensiv bevakning av renarna. Renskötarna har också försökt flytta renar förbi vinterbetesmarkerna. Åtgärderna har delvis fungerat, men är inte tillräckliga och även kostsamma. Naturvårdsverket bedömer därför att det saknas andra lämpliga lösningar”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Hägn kostar 40 miljoner kronor
Ett hägn beräknas kosta 40 miljoner kronor att bygga. Det finns inga andra förebyggande åtgärder mer att prova och en flytt är utesluten eftersom vargtiken redan är flyttad från renskötselområdet fyra gånger.
Man har även utrett möjligheterna att flytta renarna till andra betesmarker, men sådana finns bara längre söder ut, där det är ännu fler vargar.

Ingen annan lämplig lösning
─ Vi gör bedömningen att skyddsjakten inte kommer försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för den svenska vargpopulationen. Trots att jakten berör en genetiskt viktig varg så ser Naturvårdsverket inte att det finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt på de två vargarna, säger Rikard Janson, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket i pressmeddelandet.

40-tal jaktförsök på renar
Antalet döda renar är i Junselereviret i vinter rör sig mellan fem och åtta stycken, men det verkliga antalet går inte att slå fast eftersom det är vidsträckta områden och snötillgången gjort att renhjordarna inte kunnat inventeras.
Sammanlagt har man funnit att flyttvargen och hennes hanne gjort ett 40-tal jaktförsök på renar, vilket resulterat i splittringar hjordarna och stress för renarna.
Skyddsjakten får starta på måndag och pågå i tre veckor. Naturvårdsverket gör undanfrån reglerna och medger att motorfordon får användas för att ringa in vargarna.
Jakt & Jägare återkommer med kommentarer under kvällen.