Foto: Shutterstock Jaktbart vilt och skador på skörden, en alltid aktuell avvägning som är extra aktuell med hotande spannmålsunderskott.

Justering av jaktarrenden ska ge större skörd

Fyra procents viltskador på en gård och maximalt två procent på en sammanlagd nationell nivå. De nivåerna siktar LRF på genom justering av jaktarrenden och viltutfordring med målet att öka produktionen.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, oroas över ökande kostnader för viltskador på skördarna. I ett pressmeddelande konstaterar man att skadorna under 2020 landade på 733 miljoner kronor.

Nu hoppas LRF att förlusten kan halveras och produktionen öka med 200 000 ton per år genom införandet av en gräns för viltskador – en så kallad toleransnivå.

Förväntade skörden

Nationellt vill organisationen att toleransnivån inte får överstiga två procent av den förväntade skörden. På gårdsnivå får toleransnivån som mest vara fyra procent.

– Vi ser det som en måttstock utifrån vad lantbruket tål för att produktionen inte ska minska, en hjälp för lantbrukarna, säger Mikaela Johnsson, ledamot i förbundsstyrelsen i Lantbrukarnas Riksförbund.    

Hon tillägger:

– Det ser också väldigt olika ut med viltskador och odling beroende på var man är i landet. Därför har vi två mått, ett för enskilda och ett sammanlagt nationellt mått.

Med vilka åtgärder ska målen uppnås?

– Det handlar som sagt om mått som ska fungera som stöd för lantbrukarna. Men allmänt kan man laborera med sådant som utfordring av vilt och arrende. Ligger jaktarrendena på rätt nivå med tanke på skörd och skadenivå?

Mikaela Johnsson påpekar också att produktionsökningen är extra aktuell efter Rysslands invasion av Ukraina – båda länderna har hittills stått för en mycket stor andel av världens spannmålsproduktion.

Nu ska Sveriges beredskapslager fyllas, samtidigt som råvarorna går upp i pris och produktionsbortfallet måste täckas.

– Det är faktiskt en mycket svår situation. Utsäde och gödning finns för kommande säsong, sedan blir det problematiskt. Det finns inte skäl till panik nu, men djup oro, säger Mikaela Johnsson.