Kalmar tillstyrker skyddsjakt på Blekingevargen

Länsstyrelsen i Kalmar län tillstyrker skyddsjakt på den så kallade blekingevargen som angripit ett 30-tal får, en ko och en kalv.

Tidigare erfarenheter visar att vargarna ofta hamnar i Kalmar län när de rör sig Norrut längs kusten. Därför vill Naturvårdsverket veta vilka förebyggande åtgärder som vidtagits i Kalmar län, med tanke på att den nu aktuella vargen orsakat en hel del skada i Blekinge.
Länsstyrelsen i Kalmar konstaterar att den allmänna policyn är att inte betala ut ersättningar till rovdjursstängsel, eftersom det inte finns några fasta vargetableringar i området. Och att stängsla in länets tamdjursbesättningar i förebyggande syfte är helt enkelt orealistiskt dyrt och pengar till det saknas.
Länsstyrelsen Kalmar tillstyrker skyddsjakt på den skadegörande vargen samt noterar att att det sannolikt rör sig om en ung hane av mindre betydelse för vargstammen.