Kaninpest kan ha börjat härja bland de många vildkaninerna i centrala Kalmar. Kommunjägarna letar efter fler sjuka eller avlidna kaniner. (Arkivbild)
Foto: Shutterstock.com Kaninpest kan ha börjat härja bland de många vildkaninerna i centrala Kalmar. Kommunjägarna letar efter fler sjuka eller avlidna kaniner. (Arkivbild)

Kalmars vildkaniner kan ha pest

Den talrika populationen av vildkaniner i centrala Kalmar kan ha drabbats av kaninpest. Cirka tio sjuka eller döda kaniner gör att kommunens miljöhandläggare misstänker någon sorts sjukdomsutbrott.

– Vi vet ingenting säkert förrän vi har fått tillbaka provsvar, men det verkar vara någon slags sjukdom. Det skulle kunna vara kaninpest, men det finns olika typer av gulsot som det också kan vara, säger miljöhandläggaren Tomas Burén till Barometern.
Kaninpest är mycket smittsamt. Virussjukdomen, som inledningsvis vid en epidemi brukar ha mycket hög dödlighet, angriper ögonen och gör kaninerna blinda.

Kommunjägarna letar efter sjuka kaniner
Hittills är sjukdomsutbrottet ganska begränsat.
– Våra jägare var ute så sent som i förra veckan och igår kväll och då såg de inga sjuka eller döda kaniner, berättar Tomas Burén för Barometern.
Under åren 2014-2016 fick Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) in ett stort antal rapporter om sjuka och döda kaniner med igenklibbade och uppsvullna ögon. Det gällde framför allt Skåne, Kronoberg och Halland.

Kan spridas med insekter och fåglar
Nya sjukdomsfall hos vildkaniner bör rapporteras in till SVA för kartläggning av sjukdomsläget när det gäller kaninpest. Smittan kan spridas till nya områden både med hjälp av fåglar och insekter.
Ursprungligen spreds viruset med avsikt för att försöka utrota vildkaniner i Skåne och senare på Gotland. Men det visade sig att det efter en tid blir lägre dödlighet hos kaninerna när det skett en anpassning till smittämnet.