"Att det finns en konflikt mellan fäbodbruket och rovdjur beror på att det är svårt att förebygga rovdjursangrepp på fritt betande djur", skriver Bergs kommun till Naturvårdsverket.
Foto: Shutterstock "Att det finns en konflikt mellan fäbodbruket och rovdjur beror på att det är svårt att förebygga rovdjursangrepp på fritt betande djur", skriver Bergs kommun till Naturvårdsverket.

Kommun protestar mot vargbeslut

Även Bergs kommun är kritisk till Naturvårdsverkets beslut om minst en vargföryngring i Jämtlands län. I en offentlig skrivelse menar kommunen att det blir omöjligt att bedriva fäbodbruk med en vargflock i närområdet.

Både Länsstyrelsen Jämtlands län och Sametinget har begärt att Naturvårdsverket ska ompröva sitt beslut om att miniminivån för varg i Jämtlands län ska vara en föryngring, det vill säga tio vargar.
Nu sällar sig Bergs kommun i Jämtlands län till kritikerna.

Offentlig skrivelse
I en offentlig skrivelse som Östersunds-Posten har tagit del av skriver kommunen bland annat:
”Rovdjursmålet är att ingen sameby ska ha mer än 10 procent renar som skadat eller dödas och det efterlevs inte i dag. Hur ska det kunna efterlevas om man dessutom ökar antalet varg?”
”Kommunen har ett rikt fäbodbruk som är viktigt att bevara och skulle bli omöjligt att bedriva med vargflock i närområdet. Att det finns en konflikt mellan fäbodbruket och rovdjur beror på att det är svårt att förebygga rovdjursangrepp på fritt betande djur.”
Därför vill även Bergs kommun att Naturvårdsverket ska ompröva sitt beslut.

Beslutet är omprövat
Redan förra veckan meddelade dock Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, att beslutet är omprövat och att det kvarstår.
Till P4 Jämtland sa Marcus Öhman:
– Jag förstår att det är en svår fråga och att det finns starka åsikter i det här, men det är svårt för oss att se andra möjligheter. Vi har inte valfriheten att välja var vargen ska vara, måste utgå från var vargen finns.