Sten Bergheden (M) frågar justitie- och migrationsminister Morgan Andersson (S) vilka åtgärder han avser att vidta för att öka insatser mot hot och trakasserier mot eftersöksjägare.
Foto: Sveriges Riksdag Sten Bergheden (M) frågar justitie- och migrationsminister Morgan Andersson (S) vilka åtgärder han avser att vidta för att öka insatser mot hot och trakasserier mot eftersöksjägare.

Kräver bättre skydd för eftersöksjägare

Moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden har skrivit till justitieminister Morgan Johansson (S) om behovet av skydd för eftersöksjägare.

Bakgrunden till Sten Berghedens fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Andersson (S) är den eftersöksjägare i Värmland som under ett års tid fått utstå hot, trakasserier, skadegörelse och även misshandel efter att han avlivat trafikskadade vargar.
Sten Bergheden påpekar i skrivelsen till Morgan Andersson att detta inte är unika händelser, utan att eftersöksjägare och andra ägare ofta utsätts för olika typer av hot, skadegörelser och andra former av trakasserier av extremistiska medlemmar i olika rovdjursföreningar.
”Den här typen av kriminalitet måste tas på allvar och prioriteras av polisen. Dessa kriminella tar lagen i egna händer och utsätter eftersöksjägare och andra jägare för hot, skadegörelse och misshandel på grund av att de jagar”, skriver Sten Bergheden till justitieministern.
Den specifika frågan till justitieministern formuleras så här:
”Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka insatserna mot den här typen av kriminalitet, och är ministern t.ex. beredd att ta initiativ till
straffskärpningar?”