Kritik mot Bonniers vilthägn

Bonnier skog AB i Stockholm har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen i Västra Götaland om tillstånd för att anlägga ett vilthägn på Wättungens säteri i Bäckefors. Det aktuella området är ungefär 160 hektar stort och ägs av Bonnierfamiljens bolag Bonnier skog.

Hägnet ska vara ett jakthägn och husera 35 dovvilt och 35 vildsvin. Stängslet ska vara två meter högt.

Nu har länsstyrelsen ärendet ute på remiss bland berörda instanser.

Skogsstyrelsen svarar att de inte har några invändningar alls.

Bäckefors kommun har inte heller några större invändningar mot hägnet. Det enda önskemålet de har är att hägnet inte ska inkräkta på ortsbornas vandringsvägar.

Hägnet kommer att ligga cirka en kilometer från Bäckefors tätort. Många av vägarna inom området används idag som promenadstråk av Bäckeforsborna.

Olämpligt med promenadvägar

”Vi anser att det är olämpligt att vilthägnet får en sådan utformning att promenadvägarna delvis hamnar innanför viltstängslet”, skriver kommunen i remissvaret, enligt ttela.se.

Bonnier skog AB har planerat att sätta sex grindar i hägnet, så att människor kan gå igenom området.

Men Bäckefors kommun tror inte att det kommer att hjälpa. Just det faktum att hägnet innehåller vildsvin avskräcker många från att gå in i hägnet, befarar kommunen.

Kommunen förutsätter också att hägnet sköts kontinuerligt så att inte vildsvin kan rymma.

Länsstyrelsen kommer att göra ett besök på platsen för att se hur förutsättningarna för ett vilthägn ser ut.