Kurt-Lennart Stenman har fortfarande möjligheten att jaga på de marker som han äger, men hur länge? 
Foto: Matts Bildström Kurt-Lennart Stenman har fortfarande möjligheten att jaga på de marker som han äger, men hur länge? 

Kurt-Lennarts jakt hotas av nytt reservat

Reservatsbildningar hotar även jakträtten. I Jokkmokk där redan 62 procent av marken är reservat börjar många privata markägare tvivla på värdet av den privata äganderätten. Kurt-Lennart Stenman är en av dem. 
–Det handlar om en brutal maktdemonstration där vi markägare är totalt överkörda, säger han. 

Inom Jokkmokks kommun är redan 62 procent av marken reservat. Naturvårdsverket har dessutom planer på att bilda ytterligare reservat. Siffran 82 procent har nämnts.
Ett av dessa kommande reservat är Kamajokk väster om jokkmokksbyn Kvikkjokk, där länsstyrelsen i Norrbotten sedan den 4 mars 2002 övertagit skötseln av 608 hektar privatägd mark. 
Markerna är satta under ett så kallat interimistiskt reservat i avvaktan på slutlig reservatsbildning och länsstyrelsen i Norrbottens län ska förvalta fastigheterna tills dess att reservatet är bildat. 

Håller ändå öppet för gruvbrytning
Naturvårdsverket säger att markerna är av riksintresse och en naturlig inkörsport till Sarek. Samtidigt har verket öppnat dörren för en kommande gruvbrytning om det skulle bli aktuellt.
Jakträtten har markägarna tills vidare fått behålla och det har även medgetts dispans för markägarna att sätta upp jakttorn på de marker som de ännu äger.
Men  markägaren har inga som helst möjligheter att varken ta ved eller julgran från sina egna marker utan länsstyrelsens godtycke.

Fick avslag i ”julklapp”
År 2001 fällde en kraftig storm stora mängder värdefull skog till ett värde av flera miljoner kronor på dessa marker. Men länsstyrelsen stoppade markägarna att ta tillvara dessa träd med stöd av det interimistiska reservatet. Markägarna har protesterat mot reservatsplanerna i men strax före julhelgen förra året fick de avslag från regeringen på sin överklagan. 
Kamajokks naturreservat skulle bildas trots ägarnas och Jokkmokk kommuns protester.

Vad händer med jakten?
En av de drabbade markägarna är Kurt-Lennart Stenman. Han undrar vad som händer med jakträtten efter reservatsbildningen.
– Vem törs lita på att vi får behålla jakten i framtiden? När staten äger marken kan det vara svårt för dem att ge tidigare ägare fördelar i jakträtt även om viljan skulle finnas, säger Kurt-Lennart Stenman.
Dessutom ligger området nära Sarek nationalparksgräns. Om den utvidgas och markerna kommer att läggas samman med Sarek Nationalpark är möjligheterna till jakt säkerligen totalt borta, konstarar Kurt-Lennart Stenman.

Stormfälld skog ruttnar bort
– Fast egentligen tror jag att myndigheterna skiter fullständigt i vad vi tycker och hur vi mår. Det visar hanteringen av detta ärende, kommenterar han.
Trots att länsstyrelsen i Norrbottens län förvaltat marken sedan mars 2002 har ännu inte en enda krona utbetalats till de berörda markägarna. Den stormfällda skogen ruttnar bort, samtidigt som länets industrier skriker efter virke och sågverk läggs ner.
– Det handlar om en brutal maktdemonstration där vi markägare är totalt överkörda, säger Kurt-Lennart Stenman.
Han äger delar av den mark det handlar om. Myndigheterna möter alla argument med tystnad och avvisar varje inbjudan till platsen.

”Grym kränkning?”
– Vad är den tidigare så odiskutabla privata ägande rätten egentligen värd? Det som sker nu är en grym kränkning av den privata ägandrätten. Eftersom staten har konfiskerat marken innebär det dessutom att markägarna inte kan få ut ett marknadsmässigt värde av sina marker, kommenterar Kurt-Lennart Stenman.