Länsstyrelsen tillstyrker skyddsjakt på varg i Äppelbo

Länsstyrelsen i Dalarna tillstyrker skyddsjakt på varg i Äppelbo-området i ett remissyttrande till Naturvårdsverket. En förutsättning för skyddsjakten är att DNA-analyserna visar på att ingen av vargarna bär på ”nya gener” och att jakten bedrivs i ett väl avgränsat område.

Skyddsjaktsansökningen är sänd till Naturvårdsverket från bland andra Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet på grund av vargangreppen på hundar och tamdjur runt Äppelbo.

I ett område på fem mil runt Äppelbo har tre vargangrepp på får skett under juni månad.

I september och oktober har fyra hundar attackerats av varg. Tre hundar har dödats och en skadats.

DNA-analys har gjorts på vargspillning vid angreppsplatserna.

Från Siljansringens revir

Analysen visar att vargen som dödade två hundar i september troligtvis kommer från Siljansringens revir.

I länsstyrelsens remissvar framgår att det kan vara vargar från Halgåreviret som dödade den tredje hunden sydväst om Yttermalung.

Tiken i Halgåreviret är försedd med radiosändare, som visar på att tiken befann sig i området när attacken utfördes.

Platsen där hunden angreps av varg ligger i gränsområdet till Halgåreviret.

Fler prov har lämnats in för DNA-analys, som kan ge svar på vilka vargar som attackerat hundarna.

Verket avslog ändå

Länsstyrelsen i Dalarna har även tidigare tillstyrkt en skyddsjaktsansökan i Äppelbo den 25 september i år.

Naturvårdsverket avslog ändå ansökningen. Ett skäl var att Viltskadecentret i Grimsö i sitt remissvar ansåg att de varit för få attacker och att skadorna av vargarnas framfart inte var tillräckligt stora.