Totalt 67 lodjur får fällas i årets licensjakt i Sverige. Sist ut att besluta om lodjursjakten var länsstyrelsen i Jämtland, som mer än halverat kvoten från 33 till 15 lodjur.
Foto: Shutterstock.com Totalt 67 lodjur får fällas i årets licensjakt i Sverige. Sist ut att besluta om lodjursjakten var länsstyrelsen i Jämtland, som mer än halverat kvoten från 33 till 15 lodjur.

Licensjakt på 67 lodjur i Sverige

Skyddsjakt tar udden av lojakten i Jämtland

Nu är det klart att det blir licensjakt på 67 lodjur i Sverige i mars, sedan Jämtland som sista län beslutat om licenskvoten. Det är beslut om skyddsjakt på hittills 14 lodjur i vinter i Jämtland som gjort att kvoten för licensjakten mer än halverats, jämfört med förra året.

Förra året fick 33 lodjur fick fällas under licensjakten i Jämtland. Årets licenskvot landar på 15 lodjur, som fördelats på åtta delområden.
I områdena två och åtta är endast jakt på ensamma lodjur tillåtet för att freda honor och ungar som går tillsammans. Det är dock tillåtet att fälla ensamma årsungar i de två områdena om bakspårning visar att ungen inte följer en hona.
Licenskvoten på 15 lodjur är även satt för att ge utrymme för eventuella kommande skyddsjakter för att freda renskötseln.

32 lofamiljer upptäcktes i Jämtland
I övrigt grundas kvoten för licensjakt på 15 lodjur i år att det förra vintern upptäcktes 32 föryngringar i Jämtland. Målet är att minst ha ett intervall på 20 till 29 loföryngringar per år. Den här säsongens inventering av lostammen pågår ännu. Fram till 19 februari hade 26 nya lodjursfamiljer bekräftats.
Kritikerna till upplägget invänder att det är för många honor med ungar som inte upptäcks under inventeringsarbetet.

JRF begärde jakt på 175 lodjur i Norrland
Jägarnas Riksförbund (JRF) har begärt att länsstyrelserna i det norra rovdjursförvaltningsområdet beslutar om licensjakt på totalt 175 lodjur. I området ingår länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Licensjaktskvoten i Norrlandslänen blir bara 39 lodjur.
• Västerbotten: 16 lodjur.
• Västernorrland: 8 lodjur.
• Norrbotten: slopad licensjakt.
• Jämtland: 15 lodjur.

28 lodjur får fällas i övriga Sverige
I mellersta och södra Sverige är det licensjakt på sammanlagt 28 lodjur om sänkningen av kvoten i Örebro län står fast.
Därmed blir det jakt på sammanlagt 67 lodjur i Sverige från den 1 mars. Förra året var det licensjakt på 76 lodjur, men överskjutningar gjorde att 79 lodjur fälldes innan jakten avlystes.
JRF har begärt att det skulle vara licensjakt på sammanlagt 336 lodjur i hela landet i år, fördelat på 175 lodjur i det norra, 76 i det mellersta och 85 i det södra rovdjursförvaltningsområdet.