I Östergötland blir det licensjakt på fem lodjur den 1 mars. Hur det blir med kvoterna i länen Jönköping och Kalmar blir det besked om först en bit in i januari.
Foto: Shutterstock I Östergötland blir det licensjakt på fem lodjur den 1 mars. Hur det blir med kvoterna i länen Jönköping och Kalmar blir det besked om först en bit in i januari.

Licensjakt på ett till lodjur i Östergötland

Besked dröjer om kvoten i Jönköping och Kalmar län

Jämfört med den första licensjakten på lodjur i Östergötland 2020 blir det den 1 mars 2021 en utökad kvot på ett lodjur till fem lodjur. Men de som vill jaga lodjur i länen Jönköping och Kalmar får vänta på besked om kvoter och jaktområden till efter årsskiftet.

Det lär ändå inte bli stora jaktkvoter i det södra förvaltningsområdet. Under 2020 års lodjursjakt var det licensjakt på fyra lodjurdjur i Östergötland, två i Jönköping och åtta i Kalmar län.
När det gäller Östergötland fördelas kvoten på fem lodjur mellan två jaktområden.

Två lodjur i det norra området
I det norra området, som är i delar av kommunerna Motala, Finspång, Linköping och Norrköping är det en kvot på två lodjur.
De resterande tre lodjuren får fällas i det södra området, som är i delar av kommunerna Kinda, Ydre, Boxholm, Mjölby och Linköping.

Närmare 50 lodjur hittade
Tilldelningen bygger på att det under den senaste inventeringen hittades nio familjegrupper i Östergötland, vilket motsvarar uppåt 50 lodjur.
Andra veckan i januari väntas besked om hur det blir med jaktområden och kvoter i licensjakten som startar den 1 mars i länen Jönköping och Kalmar.
Det har bland annat dragit ut på beslutsprocessen för att så många av de småländska lodjuren finns i familjegrupper som är länsöverskridande. I går kom i alla fall beslutet att det blir en licenskvot på fyra lodjur i ett område i den norra delen av Kronobergs län.