Lodjur i renhägn ska skjutas

Länsstyrelsen i Jämtland har beviljat skyddsjakt på ett lodjur som går in i renhägn hos Raedtievaerie sameby i Ragunda kommun.

”Lodjuret har vid upprepade tillfällen orsakat skada för samebyn genom att ta sig in i samebyns hägn. Vid det senaste tillfället skrämdes renarna och trängde sig ut ur inhägnaden genom stängslet. Detta resulterade i att renskötarna på nytt måste samla ihop renarna”, skriver länsstyrelsen om skyddsjaktsbeslutet idag.

Nödvändig skyddsjakt inför vårflytten
Samebyn har påbörjat arbetet med att samla renarna inför vårflytten.
”Den enda lämpliga lösningen för att samebyn ska lyckas med vårflytten är därför att avliva lodjuret”, konstaterar myndigheten.