Lojakten är avlyst i Gävleborg

Redan på förmiddagen under den första lojaktsdagen i Gävleborg blåste länsstyrelsen av efter att det rapporterats in fem påskjutna lodjur. Hela kvoten på fem djur försvann på några timmar.

Den avlysta lojakten kan dock återupptas om det visar sig att ett påskjutet lodjur i Bollnäs kommun kan friskförklaras på grund av bom från skyttens sida.

Eftersök pågår
– Det eftersöket pågår fortfarande, säger Simon Viklund på länsstyrelsen i Gävleborg.
Två av de fällda lodjuren sköts under jakt i Sandvikens kommun. Ett lodjur fälldes i Ljusdal och ett lodjur föll för ett dödande skott i Bollnäs.