Forskningsresultaten är fortfarande på en tidig nivå och har ännu inte granskats.
Foto: Shutterstock Forskningsresultaten är fortfarande på en tidig nivå och har ännu inte granskats.

Lovande försök med svinpestvaccin

Forskare knutna till det amerikanska jordbruksdepartementet kan ha utvecklat ett vaccin mot afrikansk svinpest. De första försöken verkar i alla fall lovande.

Grisar vaccinerades och utsattes sedan under 28 dagar för afrikansk svinpest-smitta. Men ingen vaccinerad gris blev sjuk, rapporterar tidningen Pig Progress.
Den variant av den afrikanska svinpesten som har använts i försöken har isolerats av jordbruksministeriet i Tbilisi i Georgien, det är alltså samma variant som ligger bakom sjukdomsutbrotten i Europa och Asien under senare år.

Forskarna är begeistrade
Till OneZero säger Douglas Gladue, vid Agricultural Research Service och en av forskarna bakom studien, att de är begeistrade över forskningsresultaten och tror att de kan omsättas kommersiellt.
Men forskningsresultaten är fortfarande på en mycket tidig nivå. Den vetenskapliga studien har ännu inte granskats av utomstående forskare.