– Det är viktigt för LRF:s medlemmar, som drabbas hårt av viltskadorna, att jägarnas ges ökade möjligheter, kommenterar LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.
Foto: Lantbrukarnas Riksförbund – Det är viktigt för LRF:s medlemmar, som drabbas hårt av viltskadorna, att jägarnas ges ökade möjligheter, kommenterar LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.

LRF positiva till utökad jakt

LRF är positiva till de flesta av förslagen i översynen av jakttiderna. Till exempel att kultingförande suggor inte längre ska vara fredade; utökad jakttid för rådjur, dovvilt och kronvilt; samt slopat brunstuppehåll under älgjakten.

Nu har synpunkterna angående förslagen i översynen av jakttiderna inkommit till Naturvårdsverket. Sista chansen att svara var vid midnatt. Jakt & Jägare har rapporterat om förslagen här.

Modernare syn på viltförvaltningen
I dag meddelar Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, att de i sitt svar ser mycket positivt på att Naturvårdsverket gör en viktig markering och förflyttning från ett bevarandeperspektiv till en mer modern syn på viltförvaltningen.
– Dagens lagstiftning är långt i från verkligheten. Vi har stora viltstammar som i flera fall inte beskattas i den omfattning som de borde. Både med tanke på värdet i vilt och jakt och de stora viltskadorna i trafik, jordbruk och skogsbruk. Det är viktigt för LRF:s medlemmar, som drabbas hårt av viltskadorna, att jägarnas ges ökade möjligheter, kommenterar LRF:s förbundsordförande Palle Borgström i ett pressmeddelande.

LRF ställer sig positiva till förslagen om:
• Slopad fredning av vildsvinssugga som åtföljs av smågrisar.
• Utökad jakttid för rådjur, dovhjort och kronhjort där jakttiden för kronhjort ska gälla hela landet.
• Fasta datum för älgjaktens start och slut. Slopad möjlighet för länsstyrelserna att besluta om brunstuppehåll och helgförbud. LRFs önskemål är att septemberjakt utökas att gälla även i hela Värmlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län och tillåten tid för jakt på rådjur, dovhjort och kronhjort ska vara hela dygnet.
• Tillåten tid för jakt under dygnet utökas för björn och mufflon. Att tid för jakt med hund efter klövvilt ska avslutas den 31/1. Med LRFs tilläggsönskan att jakt på älg med hund ska vara tillåten även i februari, åtminstone från och med Värmlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län och norrut i norrlandslänen.
• Att skyddsjakt på enskilds initiativ införs på trana och sångsvan.

Och LRF ställer sig negativa till förslagen om:
• Att skyddsjakt på vildsvin, på enskilds initiativ, inte förenklas. LRF yrkar att den jakten ska vara tillåten inom hela den fastighet som skadas av vildsvin.
• Att skyddsjakten på årskalv av dov- och kronhjort inte utökas till att gälla i hela landet. LRF yrkar att den ska gälla även i Skåne och på Gotland.