Moderaternas Carl-Oskar Bohlin vill att älglusflugan ska utredas och bekämpas.
Foto: Montage / Peter Knutsson / Henrik Larsson / Shutterstock.com Moderaternas Carl-Oskar Bohlin vill att älglusflugan ska utredas och bekämpas.

M-politiker vill stoppa älglusplågan

Moderaternas riksdagsledamot Carl-Oskar Bohlin tycker att staten borde bekämpa älglusflugan på samma sätt som mygg vid Dalälvens södra delar, skriver Dalarnas Tidningar.

Carl-Oskar Bohlin, moderat riksdagsledamot från Dalarna, tycker om att vara ute i naturen. Men nu tycker han att älglusflugan (även känd som hjortfluga eller älglus) har blivit ett gissel.
Älglusflugan suger blod på djur, men inte på människa. Trots det kan den bitas. Och har den satt sig på kroppen är den svår att få bort.
– Alla som drabbats av den vet hur svår den är att få bort eller att ha ihjäl. Ofta följer den med ända in i duschen efter en skogstur. Den är en blodsugande parasit. Den lever i och för sig inte på att suga blod från människor, men misstagsvis biter den ändå människor, säger Carl-Oskar Bohlin till Dalarnas Tidningar.

Vill att staten utreder älglusflugan
Han tycker att staten ska utreda älglusflugan – hur farlig den eventuellt är och hur pass utbredd den är i landet.
– Vi vet i dag inte hur skadlig älgflugan är, varför den breder ut sig så kraftigt just nu – eller var exakt den finns i landet. Detta måste undersökas. I Finland och Norge har älgflugan visat sig bära på bartonellabakterien, som kan orsaka livhotande hjärtmuskelinflammation hos människor, säger han till Dalarnas Tidningar.
Han tycker också att staten ska överväga att bekämpa älglusflugan, på samma sätt som de bekämpar mygg i de södra delarna av Dalälven.
– Om forskningen visar att älgflugan är farlig och att utbredningen är onaturlig bör vi utreda förutsättningana att bekämpa älgflugan. I vissa områden har den redan allvarligt påverkat möjligheterna till ett normalt friluftsliv, säger han till Dalarnas Tidningar.