Målet snart nått för rävinsamlingen

2 845 rävar har hittills i år skickats till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för analys av rävens dvärgbandmask. Hittills har 899 analyserats – utan att man hittat fler fall av smittan.

Normalt analyserar SVA omkring 300 rävar årligen. Den stora undersökningen i år beror givetvis på den bandmasksmittade räv som sköts i december 2010 i Uddevallatrakten.
Målet har varit att få in cirka 3 000 rävar för att kartlägga smittans utbredning, så man är nära målet. Just nu hoppas SVA få in rävar från kommuner som hittills inte skickat in något exemplar.
Av de 899 rävar som man hittills analyserat var alla bandmaskfria. Analyserna beräknas bli klara i sommar.
– Insamlingen har gått väldigt bra och vi har lärt oss en hel del om hur vi ska jobba och organisera arbetet när det sker sådana här utbrott, säger Erik Ågren, chef för viltsektionen på SVA.