Många ledartexter om Vargkommittén

Landets ledarskribenter har kastat sig över Vargkommitténs förslag som presenterades på Rosenbad i går. 

Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, ägnar huvudledaren åt Vargkommittén och sammanfattar Peter Egardts förslag som ”kylig syn på het fråga”. Samtidigt får Jägarnas Riksförbund (JRF) en känga på grund av att förbundet säger nej till frilevande varg.

”Länge har det känts som att Israel-Palestina-konflikten skulle få en lösning före vargfrågan. Men efter att Vargkommittén i går lämnat sitt slutbetänkande kan skälen till optimism vara större än på länge” tycker DN:s ledarskribent.

I övrigt ägnar DN-ledaren sig bland annat åt att orera över otidsenlig vargskräck och en alltför skjutglad lokalbefolkning.

Att Jägarnas Riksförbund är den enda aktören som är renodlat skeptisk till Egardts förslag talar kraftigt till förslagets fördel, skriver DN:

”De säger nej till all frilevande varg, och om de varit nöjda hade landets vargar redan kunnat hoppa i sjön.”

Läs hela texten här: 


Södermanlands Nyheter
har satt ledarrubriken ”Hopp om något mer än ett ständigt ylande” i kommentaren om Vargkommitténs förslag

”Motsättningarna mellan de olika intresseorganisationerna, från jägare och LRF till Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen, finns kvar. Regering och riksdag uppmanas att på vetenskaplig grund slå fast storleken på en hållbar vargstam. Därefter kommer det att bli bråk på nytt, men förhoppningsvis mer konstruktivt än tidigare”, skriver ledarskribenten Olof Jonmyren.

Läs hela texten här: 

 

Nerikes Allehandas ledarskribent hoppas på en nystart i vargpolitiken.

”Det är onekligen en prestation av Peter Egardt att formulera ett förslag som både Jägareförbundet och Svenska Naturskyddsföreningen är positiva till. Men de har olika utgångspunkter. Jägareförbundet framhåller att det kommer att bli lättare att jaga varg. Naturskyddsföreningen framhåller de förslag som går ut på att skydda vargen” skriver NA.

Läs hela texten här: 

 

Vargen dödar. Det betyder inte att alla vargar ska dö, sammanfattar Petter Bergner i Trelleborgs Allehanda.

”Miljöministern bör nu omsätta dessa kompromissförslag i praktisk politik. Både varg och människor måste få acceptabla levnadsvillkor på den svenska landsbygden”, avslutas ledaren i Trelleborgs Allehanda.

Läs hela texten här: 

Hallands Nyheter tror att förslaget kan ge en rimlig vargpolitik.

”Ska vargen accepteras i glesbygden är skyddsjakt av angripande vargar nödvändigt. När vargstammen har stabil bevarandestatus, vilket inte är långt borta, bör även reguljär jakt (licensjakt) införas. Det är i längden bra för vargstammen”, konstaterar ledarskribenten Yngve Sunesson.

Läs hela texten här: 

Norra Skåne tycker att det är rätt att utrota byråkratin om skyddsjakt på varg och ge högre ersättningar till vargdrabbade.

Läs hela texten här: 


Vestmanlands Läns Tidning
(VLT) tycker att Vargkommittén har gjort ett gediget försök att ena motstridiga intressen. ”Men räcker det?” undrar VLT:s ledarskribent.

”Vad innebär förenklad skyddsjakt i praktiken? Vem ska utreda och hur många vargar kommer att krävas för att gynnsam bevarandestatus ska uppnås?” frågar VLT.

Läs hela texten här: