Familjegruppen med tre björnar som märktes av björnforskarna 2005 norr om Vässinkoski i Orsa finnmark. Mamman Griffel fick nytt sändarhalsband. Kampa, till vänster, utrustades med inplantatsändare. Unghannen, till höger, fick ett nummer tatuerat under läppen.
Foto: Ove Nyström Familjegruppen med tre björnar som märktes av björnforskarna 2005 norr om Vässinkoski i Orsa finnmark. Mamman Griffel fick nytt sändarhalsband. Kampa, till vänster, utrustades med inplantatsändare. Unghannen, till höger, fick ett nummer tatuerat under läppen.

Märkning avslöjar skjutna björnars historia

Tre björnar i en familjegrupp märktes av björnforskarna. Märkningen gjordes 2005 norr om Vässinkoski i Orsa finnmark. Björnarna som märktes vid Vässinkoski var mamman Griffel och hennes avkommor, en fjolårshane och honan Kampa. Nu är alla tre skjutna och forskarnas märkning avslöjar lite av deras historia. 

Fjolårshanen fick i samband med björnmärkningen i maj 2005 ett nummer tatuerat under läppen. 

Björnen hade sitt vinteride 2007-2008 bara några hundratal meter norr om finnmarksbyn Älvho.
Undertecknad har följt björnen sedan den märktes. Björnen var lätt att känna igen eftersom klon stod ut från ramen på ett bakben.
Redan tidigt under våren i år var den här björnen ute och gick på snön och vid bakspårning hittades idet. Björnen hade lämnat idet, som låg endast cirka en kilometer från platsen där han föddes.

Vandrade 20 mil
Sedan vandrade den fyraårige hanbjörnen drygt 20 mil söder ut och fälldes den 24 september i år i Stackerud utanför Ekshärad.
Björnhannen vägde enligt besiktningsmannen Per Larsson 191 kilo när den fälldes av skytten Johan Gustavsson från Ekshärad.
– Mycket tyder på att björnar som vandrar ut i områden med liten björnstam växer fortare och blir tyngre än björnar i områden med en tät björnstam, kommenterar björnforskaren Sven Brunberg, som jobbar inom det Skandinaviska björnforskningsprojektet i Tackåsen.

Griffel fick två ungar 2004
Björnhonan som var radiomärkt och gick under forskningsnamnet Griffel födde år 2004 två björnungar, en hona och en hanne.
Griffel fick nytt sändarhalsband, unghonan Kampa försågs med en inplantatsändare och unghannen blev tatuerad under läppen 2005.
År 2007 sköts den radiomärkta Kampa cirka fyra kilometer söder om den plats där hon föddes. Modern Griffel sköts bara en dryg halvmil från platsen där Kampa fälldes.