Minst tio lokullar i Värmland

Länsstyrelsen i Värmland genomförde en kampanj i förra veckan för att öka rapporteringen av rovdjursspår. De bjöd även in media för att delta i spårningar efter lo och varg.

Naturvårdsverkets föreskrifter för inventering säger att länsstyrelsen i större utsträckning ska utgå från rapporter från allmänheten. Detta syftar till en ökad effektivitet och för att allmänheten ska känna sig mer delaktiga. Rapporter om observationer kan lämnas visa hemsidan rovobs.se, e-post eller genom att ringa. 
En del av arbetet för att öka rapporteringarna är att bjuda in media i spårningsarbeten, men även att skicka riktad information till jägare som till exempel via tjänsten rov-sms.

Har hittat tio lodjurskullar
Detta har gjort att rapporteringen har ökat väldigt mycket, vilket framför allt har stor betydelse för lodjursinventeringen. Länsstyrelsens 14 spårare arbetar nu intensivt med att följa upp alla rapporter. Tack vare den ökade rapporteringen har länsstyrelsen Värmland under mycket kort tid kunnat kvalitetssäkra cirka tio observationer av lodjursföryngringar. Detta kommer att fortgå fram till sista februari, och kontinuerligt bedöms vilka observationer som hör till samma familjegrupper. Vi hoppas att rapporteringen av lodjursspår kommer att fortsätta i samma takt under hela denna tid så att inventeringsresultatet kommer så nära sanningen som möjligt”, skriver länsstyrelsen på sina hemsida.

Tre nya vargpar i länet
Länsstyrelsen räknar med att det finns tre nya revirmarkerande vargpar i länet, varav två består av en genetiskt viktig individ. Två föryngringar är kvalitetssäkrade och i Forshagareviret har man spårat ett revirmarkerande par. Hannen är enligt DNA-analyser ifrån Rialareviret i Stockholms län. Länsstyrelsen har också konstaterat att det finns enstaka järvar i länet och man har samlat in spillning från dem för att uppskatta hur många de är.