Misstänkt giftåtel i Orsa-skogen

Naturbevakaren Hans-Olov Hansson fick ett anonymt tips om att någon lagt ut en förgiftad vargåtel. Tipset kom in runt den 21 mars och en undersökning har gjort av polisen.
Naturbevakaren åkte till platsen och fann en död tamdjurskalv med öronen bortskurna. Därmed fanns det ingen ID-märkning på djuret.

I närheten av platsen fann Hans-Olov Hansson även en död räv och en korp. Området ringades in och naturbevakaren hittade spår av fyra vargar som gått ut ur ringen.

Vargarna bakspårades någon kilometer och det visade sig att vargarna kommit från åteln.

– Nu är möjligheterna att spåra vargarna minimala. På snöklädda områden är det hård skare och övrig mark har inget snötäcke, säger Hans-Olov Hansson.

Händelsen är polisanmäld och polisens utredning får visa om åteln är förgiftad.

Brottsligt lägga ut döda tamdjur

Även om åteln inte är förgiftad är det ett miljöbrott att lägga ut döda tamdjur i naturen. Tamdjur skall skickas bort till en destruktionsanläggning.

Skulle det visa sig att korpen är skjuten och slängd på platsen är även det ett jaktbrott, eftersom korpen är fridlyst.

Ytterliggare en åtel har hittats i Orsa-skogen. Rovdjursföreningen har anmält att de funnit en åtel med bland annat älghudar och ett dött får. Även denna åtel är polisanmäld.

Nils Björklund, ordförande i Folkaktion för en ny rovdjurspolitik i Dalarna, är upprörd.

Tar avstånd

– Vi vet sedan tidigare fall som utretts av polisen att det inte varit gift utlagt. Men skulle det visa sig att någon av de funna åtlarna innehåller gift tar vi i Folkaktionen hel avstånd från denna typ av verksamhet.

– Inte några djur skall behöva få uppleva en plågsam förgiftning. Om syftet är att förgifta varg är risken överhängande att även björn, räv eller jakthundar får en kvalfull död. Vi jägare har respekt och känsla för både tamdjur och djur i vår natur, kommenterar Nils Björklund.