Foto: Arkivbild Bland annat Jägarnas Riksförbund, JRF, står bakom länsstyrelsen i Stockholms skrivelse.

Myndighetskrav – öka mufflonjakten och polisanmäl utsättningar

Länsstyrelsen i Stockholm uppmanar allmänheten att polisanmäla misstankar om att mufflonfår placeras ut illegalt. Dessutom vill man att jakträttsinnehavare intensifierar jakten på arten.

Under senare tid har mufflonfår dykt upp på en rad platser i Stockholm, konstaterar länsstyrelsen i en text på sin webbplats. Bakom skrivelsen står jägarförbunden och representanter från skogs- och lantbruksnäringar samt fåruppfödning.

Olaglig utsättning

Jakt & Jägare har bland annat skrivit om olaglig utsättning på Gräsö och påföljande skyddsjakt.

Enligt länsstyrelsen är en av farorna med olagligt utsläppta mufflon att de kan para sig med tamfår. Dessutom finns det en risk för att de sprider sjukdomar till tamfårbesättningar:

”Komma till bukt”

”För att komma till bukt med problemet med mufflon i det vilda bör den som uppmärksammar att detta sker göra en anmälan till polisen. Du som är jakträttsinnehavare får bedriva jakt året runt och dygnet runt på mufflon, något vi uppmanar alla att nyttja.”