I morgon, när det är dagsljus, finns naturbevakare från länsstyrelsen på plats i byn Linghed i Dalarna för att försöka skjuta den skadade vargtiken. Men de får inte jaga Linghedsvargen och avlivningen är en svår juridisk balansgång.
Foto: Privat I morgon, när det är dagsljus, finns naturbevakare från länsstyrelsen på plats i byn Linghed i Dalarna för att försöka skjuta den skadade vargtiken. Men de får inte jaga Linghedsvargen och avlivningen är en svår juridisk balansgång.

Linghedsvargen kan avlivas

Naturbevakare från länsstyrelsen kommer att finnas på plats i byn Linghed i Dalarna när det är ljust i morgon för att försöka skjuta den skadade vargtiken, som tidigare sköts i benet under skyddsjakten.

Det var den 29 april som den oskygga ”byvargen” sköts i benet på en åker på 100 meters avstånd. Det var skyddsjakt på vargtiken för att hon var så oskygg att det kunde bli farligt för byborna.
Eftersöket misslyckades och den skadskjutna tiken var försvunnen till i augusti, då den skrämdes bort från en fårhage.
Sedan blev vargen sämre. Nu är den haltande tiken utmärglad, blöder och ser ut att ha skabb.

Då ska vargen avlivas
– Länsstyrelsen har idag beslutat att tiken ska observeras och om det finns fog att tro att den lider ska den avlivas. Det görs i så fall av djurskyddsskäl. Vi har gjort bedömningen att den blivit skabbangripen och har svårt att hitta mat och klara sig, säger Caroline Dickson, enhetschef för jakt och vilt på länsstyrelsen.
– Det kommer fortlöpande in synobservationer om vart vargen setts i Linghed, tillägger hon.

Juridiskt problem
Det finns ett juridiskt problem. Det går inte att besluta om skyddsjakt för att ett skadat rovdjur behöver avlivas. Visserligen går det att tillämpa paragraf 40c i jaktförordningen om att skadat vilt kan skjutas.
”Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark”, står det i paragrafen.

Vargen får inte spåras
Men det räknas ändå som ett lagbrott om den skadade vargen spåras, jagas eller eftersöks på något sätt. Det likställs med illegal jakt. Men länsstyrelsens jurister har gjort bedömningen att om en naturbevakare ”stöter på” den skadade vargen, så kan den avlivas om den bedöms vara svårt skadad.
Länsstyrelsen kan alltså sätta ut skyttar på platser där vargen setts senast och hoppas på att det blir ett skottläge om tiken visar sig.

”Paragrafen kan missbrukas”
– Det finns en diskussion om att försöka få ett tillägg i paragraf 40c, som gör att det går att spåra ett skadat rovdjur, kommenterar Caroline Dickson.
– Men faktum är att det är en svår balansgång. Det kan bli så att paragrafen i så fall missbrukas om det påstås att det spårats efter en sjuk varg som sedan skjuts, tillägger hon.
• Men nu är det ju så att ingen jägare törs avliva en skadad varg för att de kan bli misstänkta för jaktbrott. Skall inte ens myndighetsföreträdare kunna gå ut och spåra efter en skadad varg som behöver avlivas?
– Våra naturbevakare är också jägare och kan fällas. Det är en svår balansgång som sagt, svarar Caroline Dickson.