Nej till gråzoner om varg

Det norska Klimat- och miljödepartementet har föreslagit beståndsmål för varg och vargzonen., Förslaget har gått ut på remiss. Jegernes Interesseorganisasjon tycker att det finns tekniska gråzoner och kryphål i dagens förvaltningsmodell.

”Den har ingen annan effekt än att hindra nödvändig beståndsreglerande jakt på arten”, skriver Jegernes Interesseorganisasjon i ett pressmeddelande.
I dagsläget behöver inte enskilda föryngringar tas med i beståndsmålet och revir som delas med Sverige räknas inte med. Detta anser organisationen ger en oklar bild som dessutom presenteras för allmänheten och som ligger till grund för förvaltningen.

Måste räknas in
Gränsöverskridande revir och individer måste räknas med i de norska bestånden som 50-procentiga.
”De individer eller revir som skadar och dödar boskap och hundar måste också kunna skyddsjagas i de områden som hittills varit undantaget förvaltning. Detta för att öka acceptansen hos de som brukar utmarkerna till näringsverksamhet och rekreation”, skriver organisationen.
Organisationen anser också att vargbestånden i södra Skandinavien ska förvaltas som en enhetlig population.
”Norge har inte ett eget ansvar för att bygga upp en egen vargstam”, skriver organisationen.