Akutell för skyddsjakt igen. Nu söker samebyarna på nytt skyddsjakt på flyttvargen.
Akutell för skyddsjakt igen. Nu söker samebyarna på nytt skyddsjakt på flyttvargen.

Ny skyddsjakt sökt på flyttvargen

De renskötande samerna i Junsele har lämnat in en ny ansökan om skyddsjakt på flyttvargen och hennes nya partner. Trots att renskötarna försöker hålla sina djur utanför vargreviret fortsätter renar att vandra in i området. Mycket stora skador på renhjordarna väntar om vargarna blir kvar.

Den hätska debatten på sociala medier som är knutna till vargvärnarna gör att renskötarna inte vill uttala sig om saken i media. 
– Det räcker med att läsa kommentarerana på de sociala medierna för att se vilka stämniningar som råder. Renskötarna vill sköta sina jobb och inte bli utsatta för personangrepp, säger Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist hos Svenska samernas riksförbund.

Ren i hela reviret
Junselevargen gick tillbaka till renskötselområdet även den fjärde gången staten försökte flytta henne därifrån och plantera ut henne i den södra halvan av landet. Nu har hon en ny hane från Siljansringen och de hävdar revir mitt i ett renbetesområde klassat som riksintresse.
– Renskötarna har försökt styra renarna förbi reviret, men renar har vandrat in på egen hand och i dag finns det grupper av renar i hela reviret, säger Jenny Wik-Karlsson.

Stora problem
Det vållar flera svåra problem för rennäringen. De renar som är i reviret riskerar att jagas och stressas så att de inte får den betesro som är viktig för renarna under vintern. Dräktiga vajor riskerar att kasta sina kalvar och renhjordarna splittras och blir omöjliga att övervaka.
Dessutom medför omdirigeringen av renarna att man redan nu börjat använda renbeten längre ned mot kusten som enligt planen inte skulle användas förrän i mars-april. Betesbrist hotar.

Stort mörkertal
Ett tiotal renar har hittills konstaterats döda av flyttvargen och hennes partner. Men renskötarna menar att mörkertalet är stort, eftersom det är enorma områden att övervaka.
– Snöförhållandena har varit så dåliga att vi inte kunnat åka skoter i terrängen. Vi har bara kunnat spana efter var korparna koncentrerar sig i grupper och leta efter kadaver där, har en renägare berättat tidigare för Jakt & Jägares utsände.

Extra bevärligt i år
Dessutom tillkommer alltså problemet med att renarna inte får betesro, stressas och att hjordarna skingras.
– Det blir extra besvärligt i år eftersom renskötseln i Junsele tillhör det område där väderförhållandena gjort att betet är ”låst” fläckvis, säger Jenny Wik-Karlsson.
Det är blidväder och påföljande kyla som gjort att lavarna sitter fast i is som renarna inte klarar av att krafsa sig igenom.

Ärende i Kammarrätten
Det pågår redan en juridisk strid om flyttvargen och skyddsjakt på henne. Den förra skyddsjakten stoppades av Förvaltningsrätten med motiveringen att alternativa åtgärder inte provats. Saken är överklagad till Kammarrätten som ännu inte avgjort saken.
Enligt tidigare uppgifter till Jakt & Jägare var renskötarnas plan att invänta att länsstyrelserna får ta beslut om skyddsjakt på varg. Detta för att undvika att vargföreningarna kan förhala saken i domstol. 

Kan inte vänta
Men nu känner sig renskötarna nödsakade att strunta i den planen. Ansökan om skyddsjakt är inlämnad till Naturvårdsverket och kan därför överklagas i domstol.
– Det ligger i sakens natur, att en skyddsjakt måste ske skyndsamt när problemen uppstår. Det blir för sent att vänta till i början av mars när länstyrelserna väntas få beslutanderätten, säger Jenny Wik-Karlsson.