Nya tag för att stoppa vargjakten

Nu startar Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen den slutliga striden om vinterns svenska vargjakt. Föreningarna överklagar till Kammarrätten för att stoppa jakten.

Argumenten mot vargjakt är att den svenska vargstammen inte har gynnsam bevarandestatus, eftersom nya avelsvargar från öst inte vandrar in i tillräcklig omfattning, anser Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen. Med den isolation de svenska vargarna har, krävs att stammen uppgår till 1 700 djur, menar de.
I sin överklagningen framhåller de också att förra vinterns inventering visar på en minskning av vargstammen.

”Ett år räcker inte”
Det tror dock inte vargforskare Olof Liberg på. Så här har han kommenterat saken tidigare i Jakt & Jägare:
– Ett år ger ingen indikering på om det verkligen är en nedgång eller om det handlar om ett slumpmässigt resultat. Vi har sett sådana här ”hack” tidigare och sedan har det ändrat sig till året efter. För att jag ska bli övertygad om en verklig nedgång krävs minst ett års inventeringsresultat till, säger Liberg.
Liberg menar att resultatet är avhängt hur inventeringen lyckats, om det funnits snö, om det funnits personal som haft tid att söka efter vargspåren i skogarna.

Köper inte Naturvårdsverkets argument
Argumentet för vargjakt har varit att minska vargstammen i de hårdast drabbade områdena, att vargen ska jagas av socioekonomiska skäl. Det argumentet köper inte Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen utan citerar Naturvårdsverket: ”att ekonomisk påverkan från vargförekomst på olika verksamheter på samhällsnivå inte är så omfattande att verksamheterna påtagligt försvåras.” 
Samma Naturvårdsverk har också skrivit: ”Ett syfte med licensjakt kan vara att nå det rovdjurspolitiska målet med minskad koncentration av varg i särskilt vargtäta områden.”
Men det håller inte Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen med om. 
”Här vill föreningarna erinra om att Naturvårdsverkets förvaltningsplan inte utgör någon rättskälla, samt att Förvaltningsrätten i Stockholm kommit fram till att minskad förekomst av varg inte kan utgöra ett självständigt syfte…//”, skriver Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen.
De hävdar i sina överklagningar att det inte finns några vetenskapliga belägg för att fler vargar skulle leda till större negativa socioekonomiska konsekvenser för dem som ska leva med vargarna.

Vill ha inhibition
Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen vill att Kammarrätten i Sundsvall stoppar beslutet om jakten i avvaktan på att målet avgörs.
Samtidigt pågår processen kring förra årets stoppade vargjakt i Högsta förvaltningsdomstolen, som väntas komma med en dom innan vinternas vargjakt ska starta den 2 januari.