En teori är att den fällda tiken troligen valpade i april/maj och att hon fick dödfödda eller mycket svaga valpar. (arkivbild)
Foto: Mostphotos En teori är att den fällda tiken troligen valpade i april/maj och att hon fick dödfödda eller mycket svaga valpar. (arkivbild)

Oklart om fälld vargtik i Östergötland

Vargtiken som fälldes under skyddsjakt i Långbogenreviret i Östergötland den 9 juli hade fått valpar i år. Det visar undersökningar som SVA har gjort. När dessa valpar föddes är dock fortfarande oklart.

Länsstyrelsen i Östergötlands län har nu fått den slutliga rapporten från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, om den fällda vargtiken. I rapporten framgår att tiken inte hade mjölk i juvret, men att hennes livmoder innehöll rester efter åtta moderkakor.
För att få ett förtydligande om hur dessa fynd ska tolkas har länsveterinären varit i kontakt med SVA.

Dödfödda eller svaga valpar
Och på sin webbplats skriver nu länsstyrelsen:
”En teori är att tiken troligen ändå valpat i april/maj, men att hon fått dödfödda/svaga valpar och att livmodern inte dragit ihop sig snabbt som den brukar utan efter ett försenat förlopp. Det skulle kunna förklara varför någon spene var något större och eventuell observation av valpar vid tidpunkten i juni. Tiken måste alltså ha fött valpar i år, men det är helt osannolikt att det var i juli.”

Inga bekräftade valpar
Länsstyrelsen påpekar också att man inte har kunnat bekräfta de rapporterade synobservationerna av valpar i Långbogenreviret i mitten av juni.
Däremot har länsstyrelsen fått information om att det fanns varg-dna på det kraftigt förruttnade kadaver som ungefär samtidigt lämnades in i tron att det var en vargvalp. Men om det faktiskt var en vargvalp, eller om en varg hade varit på och lämnat dna på kadavret, går inte att avgöra.