Resterna av Trizze. Mikael Karlsson har fått två jakthundar dödade av varg. På bilden ses resterna efter Trizze. EU-kommissionens uttalanden om att problemet är överdrivet får bland annat ordföranden i Svenska Kennelklubben, Nils-Erik Åhmansson, att rasa.
Resterna av Trizze. Mikael Karlsson har fått två jakthundar dödade av varg. På bilden ses resterna efter Trizze. EU-kommissionens uttalanden om att problemet är överdrivet får bland annat ordföranden i Svenska Kennelklubben, Nils-Erik Åhmansson, att rasa.

”Okunnigt och fel”

Representanter för Jakt- och Hundsverige reagerar kraftigt på EU-företrädaren Eric Degerbecks uttalanden i webbradiointervjun i Jakt & Jägare. EU:s man i Sverige anser att problemen med jakthundar kontra varg är överdrivna.
De här påståendet får bland andra Svenska Kennelklubbens ordförande att rasa. 
– Det är stötande att Eric Degerbeck anser sig stå på de godas sida. Han har samma uppfattningar som Svenska Rovdjursföreningen, som är en extremistorganisation, säger Nils Erik Åhmansson.

Det var på torsdagen som mediechefen och företrädaren för EU-kommissionen i Sverige, Eric Degerbeck, talade ut i den svenska vargfrågan i Jakt & Jägare. I en drygt tolv minuter lång intervju förklarade Degerbäck att jägarkåren inte lyckats visa att vargen är ett stort problem vid användning av jakthund.
– Antalet hundar som går åt på grund av vargen är så litet att det knappt är mätbart, sa Degebeck bland annat.

Företräder 300 000 hundägare 
Nils Erik Åhmansson företräder drygt 300 000 medlemmar i Svenska Kennelklubben och håller inte igen i sin kritik av EU-kommissionens man i Sverige.
– Folk i vargområdena hänger med huvudena och känner uppenbar oro för att släppa sina hundar. Ytterst är det en fråga om livskvalitet i glesbygden. Dessutom upplever människor att de inte blir trodda när de berättar om hur vargen påverkar deras liv. Eric Degerbäck framstår som helt sorglös och väldigt okunnig när han förnekar problemen med vargen, säger Nils Erik Åhmansson.
Kennelklubben har sagt okej till 210 vargar utspridda i landet. Föreningen ordförande frågar sig nu hur mycket varg landet nu kommer att få när forskarna rapporterar rekordtillväxt i stammen.

Skottpengar i andra länder 
– Man kan undra varför vi i Sverige omhuldar vargstammen så intensivt, när det bara några hundra mil från oss utfärdas skottpengar och jagas varg året runt. Lyckas vargarna föröka sig med 40 procent även detta år blir det snart en väldigt trängande fråga: Hur många vargar ska vi ha egentligen, säger Åhmansson.
– Dessutom ska hela stammen inhysas på bara halva landets yta. Hur kan man försvara att halva Sverige ska vara fritt från varg, tillägger SKK:s ordförande.
Nils Erik Åhmanssons slutsats är att Eric Degerbeck nu måste ägna tid åt att försöka sätta sig in i hur människor, som lever med vargen, uppfattar saken.

Hundar som försvinner
Han ifrågasätter också det sätt Degerbeck använder när han refererar till försäkringsbolaget Agrias statistik.
– Agria försäkrar 58 procent av landets jakthundar. Det finns även andra försäkringsbolag och en hel del jakthundar som inte är försäkrade alls. När de bara försvinner under jakt kommer de inte med i den här statistiken, säger Åhmansson.  
Ulf Kallin är riksviltvårdskonsulent hos Jägarnas Riksförbund och företräder drygt 30 000 medlemmar. Kallin förstår inte hur en tjänsteman kan uttala sig på det sätt Eric Degerbeck gör i webbradiointervjun.

Måste jämföra rätt 
– Tittar man dödsorsaker för hundar måste man jämföra med områden där det finns varg. Och när man gör jämförelsen med trafikdöden måste man också väga in hur många bilar och vägar det finns. Det är sannolikt i tätorter som de allra flesta hundarna blir ihjälkörda av bilar, inte i jaktskogen, säger Ulf Kallin.
Han pekar på att jägare kan vidta alla möjliga försiktighetsåtgärder och inte släppa sina hundar exempelvis nära farliga vägar. Mot vargen står jägarkåren maktlös.
– Här måste man tänka på att hunden i dag har blivit en väldigt kär familjemedlem hos jägarna. Den tid då de stod i hundgård är förbi, säger Ulf Kallin.
Han frågar sig varför EU överhuvudtaget lägger sig i den svenska förvaltningen av en art som på intet sätt är hotat, ett djur som det är skottpengar på i vår närhet.
– Eric Deberbeck ska ta hänsyn till människorna i första hand, säger Ulf Kallin.

Alldeles förskräckt 
Malte Sandström, JRF-bas i Dalarna är alldeles förskräckt över de uttalanden han hör från EU:s man i Sverige.
– Jag funderar vilken planet han lever på egentligen. Jag häpnar över hur en tjänsteman kan vara så totalt okunnig om verkligheten. Vilka metoder har vissa intressegrupper använt för att få honom att helt bortse från verkligheten, säger Malte Sandström.
I Nås i Dalarna, där Malte Sandström bor, är småviltshundarna i dag lätträknade. Polisen ringde en kväll och undrade om någon kunde åka till grannbyn och göra ett eftersök på ett trafikskadat rådjur.
– Jag svarade att det inte finns en enda småviltshund kvar här. Folk har slutat jaga med löshund och köper inga fler hundar. Jo, en änka med en tax har vi, men henne kan vi inte skicka ut på eftersök, svarade jag. Hon har inte ens vapen.

”Klart olämplig för uppdraget” 
Malte Sandström är kritisk till att Eric Degerbeck använder statistik och jämför vargdödade hundar med bland annat trafikdödade hundar i hela landet.
– Han använder statistik och levererar lögner. Han måste jämföra i vargområden. Jag frågar mig vart man vänder sig för att få bort den här mannen från sitt uppdrag. Han är klart olämplig för uppgiften. Det måste vara ett uppdrag för regeringen, säger Malte Sandström.
Freddy Kjellström är ordförande i Svenska Stövarklubben och representerar 7 000 medlemmar. Han anser att Degerbecks uttalanden är horribla, ”en katastrof”.
– Otroligt att en tjänsteman kan varas så partisk. Det räcker med att titta på hur löshundsjakten och antalet registreringar av drivande hundar utvecklat sig. Drevern har minskat med 50 procent och antalet stövare halverats på tio år. Löshundsjakten med drivande hund minskar radikalt. Hade vi fortsatt med löshundsjakt i vargområdena i samma utsträckning som tidigare hade siffrorna över vargdödade hundar sannolikt varit tio gånger så höga, säger Freddy Kjellström.

Stäng av vägen så minskar olyckorna 
Han drar sin jämförelse om dödsolyckor i trafiken. Om man stänger av E6:an för trafik kommer heller inga olyckor att inträffa.
Kjellström finner det märkligt att en företrädare för EU försöker bagatellisera problemen.
– Han kritiserar svenska organisationer för att polarisering i vargfrågan. Sedan tar han själv så tydligt partisk i sakfrågan. säger Kjellström
Hans uppfattning är att Sverige måste arbeta för att komma ifrån skrivningarna i EU:s art- och habitatdirektiv om de stoppar begränsning av vargstammen.
– Alternativet är att allmänfara för hunden ska ingå som ett kriterium för skyddsjakt. Löshundsjakten är i stora delar av landet grunden för älgförvaltning och i slutändan skogsförvaltning. Det blir omöjligt att driva en rationell älgförvaltning utan löshund och då är det stora samhällsekonomiska värden som står på spel. Vad händer den dagen vi inte kan förvalta älgstammen längre? frågar Freddy Kjellström.

”Bedrövligt”
Svenska Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen, företräder omkring 170 000 medlemmar och kallar Eric Deberbecks utspel i Jakt & Jägare ”bedrövligt”.
– Det är helt irrrelevant att det dör hundar på andra håll i landet. Om en varg dödar ett antal hundar i Hagfors, så är det just det som ska bedömas, inte att det dött hundar i Skåne. Där gör kommissionen bort sig totalt, säger Gunnar Glöersen.
Han vänder sig också mot Eric Degerbecks sätt att beskriva opinionen kring vargjakt i Sverige.
– 85 procent av riksdagsledamöter sa ja till vargjakt. Han efterlyser faktabasering och konsesus, men det är väl så nära just konsesus man kan komma när en absolut majoritet av Sveriges riksdag säger ja till vargjakt. Det finns också flera opinionsundersökningar som visar att människor i Sverige är för vargjakt och en begränsning av stammen, säger Gunnar Glöersen.
 
Hör och läs!
Här hör du webbradiointervjun som fått Jakt- och Hundsverige att rasa.
http://www.jaktojagare.se/aktuellt/varg-inget-stort-problem-for-jakthundar

Läs även chefredaktör Anders Ljungs krönika om ett samhällskontrakt i upplösning.
http://www.jaktojagare.se/kronika/potocniks-spokskrivare