Foto: Mostphotos Färre viltolyckor är ett mål i sig, speciellt i Jämtland märks en tydlig nedgång.

Olycksstatistik visar – färre älgar i norr

Älgstammen minskar, men de lokala variationerna är stora. I norra Sverige visar polisens olycksstatistik att stammen är stabil i Norrbotten, men starkt påverkad i Jämtland.

I norra Sverige närmar sig älgjaktspremiären med stormsteg, men antalet djur är färre än tidigare. Statistik från Polismyndighetens så kallade Stormsystem – dit alla inrapporterade viltolyckor rapporteras – som ligger som grund för Nationella Viltolycksrådets, NVR:s, statistik över viltolyckor är en faktor som indikerar en minskning.

Generellt tydlig

I Polisregion Nord, som innefattar Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland är trenden generellt tydlig och bekräftar det som många jägare påtalat – trafikolyckorna med älg blir färre, vilket tyder på att det finns färre djur i skogen.

Men de lokala variationerna är stora.

– I Norrbotten är situationen i stort sett oförändrad, men i Jämtland ser vi en stor nedgång av antalet trafikolyckor, säger Joacim Lundqvist, viltsamordnare i polisområde Nord.

Han tillägger:

– Det finns alltid två sidor av myntet. Förvaltningsmässigt är vi nere på den nivå där vi ska vara. Med tanke på människors och älgars lidande är det positivt. Men ur ett strikt jägarperspektiv är det förstås lite ledsamt. Men som sagt, nedgången varierar.

Jämtland sticker ut

I Norrbotten inträffar i princip lika många älgolyckor i dag som 2017. Men i Jämtland är nedgången tydlig: 2018 registrerades 561 trafikolyckor med älg.

2022 var siffran nere på 404.

– Samtidigt sticker olyckorna med rådjur i taket. Vi får också en starkare kronstam i norr, men de djuren är nästan aldrig inblandade i olyckor, de är extremt försiktiga. Avslutningsvis vill jag framhålla att det går lätt att stärka älgstammen igen, det handlar bara om att minska avskjutningen, säger Joacim Lundqvist.

Många variabler

Jimmy Låås, JRF:s representant i NVR, poängterar att han tycker att det är bra att viltolyckorna minskar.

– Absolut, det är roligt att ta del av. När jag pratar med eftersöksjägare är deras allmänna känsla att det går åt det hållet.

Samtidigt understryker han att det inte går att dra några 100-procentiga slutsatser av en sådan nedgång.

– Det finns ju så många variabler. Bättre kantröjning, bättre bilteknik och större anmälningsbenägenhet. Men visst finns det ett samband.

Viltolyckor med älg i Jämtland 2018–2022

Sammanställning: Polisregion Nord