Provtagningen kan lika gärna göras i slakteriet. Proverna behövs för både forskningen och den framtida förvaltningen.
Foto: Rävper Andersson Provtagningen kan lika gärna göras i slakteriet. Proverna behövs för både forskningen och den framtida förvaltningen.

Onödig väntan vid skjuten björn

Det finns en utbredd uppfattning bland björnjägare att länsstyrelsens besiktningen orsakar långa väntetider innan djuret kan transporteras bort, något som i sin tur gör björnarna svårsålda. Det är emellertid felaktigt. En skjuten björn kan köras till slakteriet direkt.

Det finns flera orsaker till att priset på björnkött närmast halverats på tre år. Den ena är att det helt enkelt finns mer björnkött att tillgå och inte är lika exklusivt längre. Det andra är de sena leveranserna till slakteriet.
– Det hinner ofta bli sen eftermiddag innan björnen kommer till oss, och då blir det både dyrt och tveksamt ur kvalitetssynpunkt, säger Bengt Eriksson, VD för Delsbo Slakteri, som numera slutat att köpa in björnar.
Den långa tiden från skott till slakteri, i synnerhet om det är varmt väder i augusti, gör att hanteringen blir osäker. Björnens kroppstemperatur behöver snabbt sänkas. Samtidigt vill slakterierna ha in björnarna med skinnet på, eftersom det skyddar djurkroppen från bakterier.

Väntar i skogen
– Den förklaring jag alltid hör när björnarna kommer in sent är att besiktningen tar tid och att jägarna tvingas vänta i skogen flera timmar innan de kan forsla björnen till slakteriet, säger Bengt Eriksson.
Den bilden ger också många jägare och jaktansvariga som Jakt & Jägare talat med. Det finns en utbredd uppfattning att skjuter man en björn så blir man fast i skogen resten av dagen, i väntan på en besiktningsman som kan ha flera timmars resväg.
Det märkliga är emellertid att det inte finns några sådana regler. Det är fullt tillåtet att transportera björnen till slakteriet direkt efter skottet. Det enda kravet är att man ska kunna visa upp skottplatsen om länsstyrelsen begär det.

Besiktning i slakteriet
Och detta bekräftas av till exempel Lena Berg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Dalarna.
– Det framgår tydligt av björnjaktsbeslutet vad som gäller. Vi brukar rekommendera att besiktningen görs på skottplatsen, eftersom det är enklast. Men det är absolut inget krav. Huvudsaken är att björnen kan besiktigas, och det kan göras även i slakteriet, säger Lena Berg.
Detsamma säger Daniel Hansson vid länsstyrelsen i Gävleborg.
– Det är synd att man inte läser besluten ordentligt, eller att man inte ringer och frågar.
Jag vet att det förekommer uppfattningen att björnbesiktningen måste ske i skogen. Men det är naturligtvis helt orimligt. Tyvärr skapar sådana här missförstånd irritation helt i onödan.

Väntar för säkerhets skull
Anders Lindkvist, jaktansvarig på Holmen Skogs marker i Jämtland och Härjedalen, tror att många jägare är överdrivet försiktiga och därför väljer att vänta i skogen på besiktningsmannen.
– Annars är vårt stora problem i Härjedalen att vi inte har något slakteri som tar emot björn. Skjuts det en björn i Glöte så är det mellan 17 och 20 mil till Ånge i Västernorrland, Delsbo i Gävleborg eller Lima i Dalarna, där det finns slakterier som kan stycka och livsmedelsbesiktiga björn, säger Anders.
Själva provtagningen och den dokumentation som görs vid en björnfällning tar i regel ett par timmar. Rutinerna kan skilja sig mellan länen. I Gävleborg har man exempelvis policyn att alltid titta på skottplatsen.

Forskarnas behov styr
I hög grad är det en fråga för forskarna att avgöra vilka prover som är nödvändiga, säger Per Risberg på Naturvårdsverket.
– Det är ju möjligt att man i framtiden inte behöver ta lika många prover, i takt med att björnjakten blir mer utbredd i landet. Man kan ju tänka sig stickprov eller en begränsad mängd. I Finland har man till exempel frivillig inlämning av prover, säger Risberg.
Men det tilltalar inte björnforskaren Jonas Kindberg:
– Inledningsvis hade vi ett system där jägarna tog proverna, men kvaliteten på proverna var inte bra. Det kan vara svårt även för en utbildad besiktningsman, säger han.

Viktigt för kommande jakt
Vad man tar prover på har varierat genom åren. Tidigare tog man in hela tarmen för analys av parasiter, men den delen är numera slopad.
I dag rör det sig till exempel om hårprover, vävnadsprov, tänder och könsdelar, som testiklar och livmödrar.
– Det här är viktiga data för björnprojektet, men också för förvaltningen och den framtida jakten – inte minst när det gäller att bedöma reproduktionsförmågan, säger Jonas Kindberg.