Polis redo för Sandvikenvargar

Ett får till har dödats av varg i trakten av Sandviken, och är det sjätte i raden. Dessutom rapporteras allt fler vargobservationer.

Nu ska vargarna kartläggas av länsstyrelsen och polisen är beredda att skrämma vargar som rör sig nära bostäder.

Under hösten har två fåruppfödare i Sandvikens kommun drabbats av vargattacker och fem får har dödats. Nyligen drabbades ännu en fårägare av varg.

Einar Edlund som bor i Åshammar fick en tacka dödad av varg bara 20 meter från ladugården. De andra fåren hade flytt in i ladugården.
Länsstyrelsens besiktningsman kunde konstatera att tackan dödats av varg. Einar Edlund ansökte då om skyddsjakt, men det avslogs med motiveringen att han måste prova andra förebyggande åtgärder först.
Vargarna ska kartläggas
Vargobservationerna duggar just nu tätt i Sandvikens kommun. Bara under november månad har 19 rapporteringar gjort där människor sett varg.
Länsstyrelsen har bestämt sig för att kartlägga vargarna, för att se om de kan ha etablerat ett revir.
– Kommande inventeringssäsong är det här ett högprioriterat område. Under förutsättning att det finns snö kommer länsstyrelsen att genom spårning ta reda på framför allt om det är en eller flera vargar som rör sig i trakten och vilken genetisk status den eller de har. Sedan en tid tillbaka samlar vi därför också in vargspillning för DNA-analys, säger Sofia Ageheim i ett pressmeddelande.
Polisen beredda att skrämma bort vargar
Att boende i området är oroliga har länsstyrelsen förståelse för och de ser allvarligt på situationen.
– Vi följer noga de vargobservationer som görs och väl medvetna om den oro som finns hos människor i trakten. Vi har varit i kontakt med polisen angående Sandvikenområdet. Polisen har nu beredskap att vid behov sätta in skrämselåtgärder för att få eventuellt närgångna vargar att lämna området, berättar Sofia Agerheim.