En tidigare vapenägare ersätts för att polisen slarvade bort kikarsiktesfästena till hans beslagtagna vapen.
Foto: Shutterstock En tidigare vapenägare ersätts för att polisen slarvade bort kikarsiktesfästena till hans beslagtagna vapen.

Polisen ersätter kikarfästen

Polisen ersätter en tidigare vapenägare för kikarsiktesfästen som försvann när polisen beslagtog mannens vapen.

Mannen påpekade dels att de sammanlagt tre kikarsiktesfästena inte kunde anses vara licenspliktiga vapendelar, dels att de var värda 6 225 kronor, varpå han krävde ersättning för dessa, rapporterar Nya Wermlands-Tidningen.

Sänkte ersättningskravet

Inget hände med ersättningsanspråket, men ett halvår senare kom den tidigare vapenägaren i med en kompletterande skrivelse där han konstaterade han lyckats hitta samma kikarsiktesfästen på Internet för 3760 kronor och att han därför sänkte sitt anspråk till den summan. Men han varnade för att priset kan gå upp.

Polisen reagerade då snabbt och meddelade nyligen att den tidigare vapenägaren ska få den lägre ersättningen. Polisen konstaterar att myndigheten gjort fel och varit försumlig under myndighetsutövningen.