Polisen kräver att få avgöra om vådaskjuten ska få behålla vapnen

Polismyndigheten i Västerbotten har överklagat en dom från länsrätten, som innebär att en 30-årig man att få behålla sina jaktvapen. 30-åringen blev vådaskjuten av sin far när denne använde ett av sonens vapen.

– Vi anser att länsrätten har begått ett formfel, säger polismästare Thomas Olofsson till Västerbottens Folkblad.

Under förra årets älgjakt lånade 30-åringen ut sin älgstudsare till sin far som saknade vapenlicens. Fadern vådasköt 30-åringen. Han skadades svårt, men överlevde.

30-åringen misstänktes för brott mot vapenlagen och polisen beslagtog hans vapen i väntan på den rättsliga prövningen.

Mannen överklagade polisens beslut till länsrätten, som upphävde beslutet.

Blev inte åtalad för vapenutlåningen

Länsrätten ansåg att polismyndighetens preliminära beslut visserligen var korrekt och att 30-åringen allvarligt åsidosatt vapenlagen när han lånade ut vapnet. Men åklagaren valde att inte väcka åtal på grund av att 30-åringen erkände vapenbrott och att den slutliga prövningen sannolikt skulle låta honom behålla vapnen.

Länsrätten tog detta ett steg för långt, anser polismyndigheten i Västerbotten.

Polisen ville avgöra om vapnen

– Länsrätten borde ha nöjt sig med att fastställa vårt preliminära beslut och låtit oss avgöra om vapnen slutgiltigt skulle återkallas. Det hade varit den rätta gången, säger Thomas Olofsson till Västerbottens Folkblad.

30-åringen äger tre hagelgevär, två kulgevär samt en revolver.