Regeringen föreslår att polisen inte längre ska behöva förvara eller avliva bortsprungna hundar och katter. Det ska i stället vara länsstyrelsens uppgift.
Foto: Annette Shaff / Shutterstock.com Regeringen föreslår att polisen inte längre ska behöva förvara eller avliva bortsprungna hundar och katter. Det ska i stället vara länsstyrelsens uppgift.

Polisen slipper avliva hundar

Regeringen föreslår att polisen inte ska behöva transportera, förvara, sälja eller avliva hundar och katter där man inte hittar ägaren. Det ska i stället vara länsstyrelsens uppgift, rapporterar Altinget.se.

Syftet med förslaget är att polisens uppgifter ska renodlas, men exakt vilka uppgifter det handlar om är inte helt klarlagt. I vårbudgetpropositionen är formuleringen att ”Polismyndigheten i princip endast bör utföra sådana arbetsuppgifter på djurområdet som kräver de särskilda befogenheter och den kompetens som ryms inom myndigheten eller som av andra skäl bör handläggas av den”. 
Förslaget är ett resultat av en utredning som tillsattes av förra regeringen.
Förändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2018. Det innebär också att Polismyndighetens anslag minskar med 34 miljoner kronor, som i stället hamnar hos länsstyrelserna, som då övertar uppgifterna från polisen.

Slipper en del uppgifter men får kvar andra
I februari 2015 lämnade utredaren Ari Soppela sitt slutbetänkande om anpassning av Polismyndighetens arbetsuppgifter. Utredningens förlag var att polisen inte längre bör ha som uppgift att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur. De bör heller inte följa upp brister i djurhållning eller utfärda förelägganden om exempelvis märkning, registrering eller munkorg. De bör heller inte ha i uppgift att verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur.
Polisen föreslås däremot att fortfarande ha kvar vissa uppgifter med anknytning till jakt och viltvård, som att ta emot rapporteringar om viltolyckor och åtgärder för spårning och avlivning av trafikskadade djur. De ska också kunna ingripa vid akuta situationer för att undvika att djur far illa, hjälpa länsstyrelsen vid behov och även informera länsstyrelsen när de misstänker bristande djurhållning.