Politiker i sydost vill inte ha varg

I sydöstra Sverige vill tre av fyra kommunalråd inte ha varg, trots att det finns ett politiskt beslut om att det ska finnas varg i hela landet. Dessutom anser 83 procent av politikerna att frågan inte har någon större prioritet.

I Västervik, där vargen dödat över tjugo får, tror man däremot att frågan kommer att få mer fokus.
– Den kommer att komma upp på den politiska dagordningen i Västerviks kommun, om inte det här kraftigt motverkas. I första hand är det en fråga som ska hanteras på nationell nivå och det får inte bara vara kring hur storstäderna tycker utan vi som bor och verkar i lite mindre kommuner måste också få tala om vilka svårigheter vi ser med det här, säger Harald Hjalmarsson (m), kommunalråd i Västerviks kommun, till TV4 Nyheterna.

”Liten grupp med stort varghat”
Sofia Bothorp (mp), kommunalråd i Karlskrona, menar att frågan kommer att bli viktigare ju fler vargar som vandrar ner i sydöstra Sverige, men tycker inte att vargen ska stoppas.
– Jag tror att det är oftast är en väldigt liten grupp med ett ganska starkt varghat som får väldigt mycket uppmärksamhet i media. Gemene man tycker ändå att det är rätt okej, säger Sofia Borthorp till TV4 Nyheterna.