Prover på gråsäl ersätts

Naturvårdsverket beslutade tidigare i april om skyddsjakt på 480 gråsälar. Uppgifter och provtagning av sälar har stor betydelse för forskningen och inskickade prover från jägare ersätts ekonomiskt efter flera beslut av Naturvårdsverket.

I det tidigare skyddsjaktbeslutet framgår att provtagningar från gråsälar som fälls under tiden 1 augusti till 31 december ska ersättas ekonomiskt av Naturhistoriska Riksmuseet. Nu har Naturvårdsverket beslutat, i samråd med Naturhistoriska, att prover på gråsäl som inkommer tidigare än 1 augusti också ska ersättas ekonomiskt.

Begränsat antal prover
Proverna som skickas in från jakten kommer att användas för att studera eventuella sjukliga förändringar. Skyddsjakten omfattar betydligt fler sälar än vad Naturhistoriska har kapacitet att undersöka varvid antalet prover som tas in är begränsat. Ersättningen för uppgifter plus proverna (”Stora provtagningen”) av gråsäl och knubbsäl är för närvarande 2000 kr för jägare med A-skatt.

Hela kroppar
Vikare är den art som fortfarande är minst studerad när det gäller hälsostatus och Naturhistoriska Riksmuseet ser ett behov av att få in fler hela kroppar under hösten och vintern. För en hel vikare plus uppgifter är ersättningen 1000 kronor (A-skatt).

Läs mer på Naturhistoriska riksmuseets hemsida om vilka prover och uppgifter som ska skickas in och om utbetalning av ersättningen.