– En sida med uppgifter om var det finns vapen kan var en guldgruva för kriminella ligor, befarar KD-politikern Caroline Szyber.
– En sida med uppgifter om var det finns vapen kan var en guldgruva för kriminella ligor, befarar KD-politikern Caroline Szyber.

PTP-hot mot jägare blir riksdagsfråga

Webbsidan PTP, som kränker och hotar jägare samt uppmanar till sabotage och stöld av jakthundar, har lagt ut en karta med namn och adress på vapenägare.

Det har fått Caroline Szyber, riksdagsledamot för kristdemokraterna och ledamot i riksdagens justitieutskott, att reagera.

– Vi måste titta på om det är straffbart att sprida den här typen av information. En sida med uppgifter om var det finns vapen kan vara en guldgruva för kriminella ligor. Vi måste titta på om det behövs någon utökning av sekretesslagen, säger hon.

Förutom hot och förtal har webbsidan kompletterat med en karta med flaggor, där det är möjligt att klicka för att få upp namn, adress och telefonnummer och i många fall även bild på vapenägare.

”Vi ger er denna tjänst för att alla personer har rätt att veta vilka personer i ens omgivning som har vapen hemma och var jakt bedrivs”, skrivs det på webbsidan.

Polisanmäld av 40 personer
PTP-sidan är hittills polisanmäld av mer än 40 personer och även anmäld till datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen (PUL).

Anna Larsson Stattin är jurist vid Datainspektionen.

– Om det som står på sidan kan tolkas som anstiftan till brott ska man göra en polisanmälan, säger hon.

Anna Larsson Stattin förklarar att när det är fråga om personuppgifter tittar datainspektionen på hur strukturerade uppgifterna är för att se om det handlar om brott mot PUL.

– Handlar det om löpande text anses uppgifterna inte så strukturerade att det är olagligt. Men är det möjligt att söka på personen på minst två sätt räknas det som strukturerat. I så fall är alla reglerna om personuppgifter tillämpliga, kommenterar Anna Larsson Stattin.

Den polisanmälan som gjordes igår omfattar brott mot PUL, ofredande, förtal samt anstiftan till misshandel och har ännu inte hamnat hos åklagare.

Sekretess om vapeninnehav
Johan Linander är centerpartist och vice ordförande i riksdagens justitieutskott.

– Det finns ju en anledning till att vapenregistret är sekretessbelagt. Men sidan är ju anmält till datainspektionen då det är frågan om personuppgifter så vi får avvakta och se vad datainspektionen anser, säger Johan Linander.

Om det behövs en lagändring, och om frågan ska upp i justitieutskottet för att komma åt den här typen av sidor, har han ännu ingen uppfattning om.

– Vi har ju alliansgrupper i justitiedepartementet och där kan det tänkas att frågan kommer upp, säger han.

Johan Linander understryker att den här typen av sidor kan vara väldigt farliga.

– Det är väldigt otrevligt. I 99 fall av 100 händer ingenting, men det finns kanske någon galning som inte klarar sådant, utan gör något, kommenterar han.