Regeringens skärpning av vapenlagen handlar mest om illegala vapen och att den som grips med skarpladdat vapen alltid häktas direk i väntan på rättegång. Legala vapenägare drabbas alltså inte av de skärpta vapenlagarna. (Arkivbild)
Foto: Joe Belanger / Shutterstock.com Regeringens skärpning av vapenlagen handlar mest om illegala vapen och att den som grips med skarpladdat vapen alltid häktas direk i väntan på rättegång. Legala vapenägare drabbas alltså inte av de skärpta vapenlagarna. (Arkivbild)

Regeringen skärper vapenlagen

Höjer straffen för grovt vapenbrott

Regeringen har i dag beslutat att skärpa straffen för bland annat grovt vapenbrott, vilket innebär att den person som grips med skarpladdat vapen häktas direkt i väntan på rättegång, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

De senaste åren har antalet fall av dödligt våld där skjutvapen har använts ökat, särskilt i samband med konflikter i kriminella kretsar. Det har också blivit vanligare med illegal användning av handgranater och andra explosiva varor. För att motverka den här utvecklingen föreslår regeringen att minimistraffen höjs för bland annat grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, skriver Regeringskansliet i pressmeddelandet.
– Den som grips med ett skarpladdat vapen eller en handgranat ska i princip alltid häktas och dömas till minst två års fängelse. Att göra det enklare att få personer som bär på dessa vapen häktade är en kraftfull åtgärd som ökar säkerheten på våra gator, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i pressmeddelandet.
Skärpningen av vapenlagen drabbar således inte vanliga vapenägare, som exempelvis jägare och sportskyttar.
Minimistraffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor fördubblas från fängelse i ett år till fängelse i två år. Minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Vissa andra justeringar av straffskalorna föreslås också.
Skärpningarna föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år.