Regeringen föreslår nu att utfordring av vilt ska kunna förbjudas i enskilda fall. Syftet med lagändringen är att minska risken för viltolyckor och betesskador.
Foto: Shutterstock/Neil Burton Regeringen föreslår nu att utfordring av vilt ska kunna förbjudas i enskilda fall. Syftet med lagändringen är att minska risken för viltolyckor och betesskador.

Regeringen vill förbjuda viltutfodring

Utfodring av vilt kan förbjudas i enskilda fall. Det är innebörden i regeringens förslag till ändringar i jaktlagen som kan träda i kraft den 1 oktober 2021.

Det är Regeringskansliet som i ett pressmeddelande går ut med information om den lagrådsremiss som regeringen fattade beslut om torsdagen den 8 april.
Remissen behandlar möjligheten att länsstyrelserna, genom ändringar i jaktlagen, i enskilda fall ska få besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn.

Minska antalet viltolyckor
Motivet till denna förändring är bland annat att man vill komma till rätta med risken för trafikolyckor med vilt.
I pressmeddelandet kommenterar landsbygdsminister Jennie Nilsson detta med orden:
– Behovet av att minska de skador och olyckor som orsakas av vilt är stort och det här förslaget ger en sådan möjlighet.

Påverkar skog och mark negativt
Också skador på skog och åkermark nämns som skäl till en lagändring. En av utgångspunkterna är att viltet tenderar att koncentrera sig till utfodringsplatser och påverkar miljön där.
Dessutom sägs i pressmeddelandet att utfodring kan försvåra viltregleringen:
”Utfodring ökar också överlevnaden och reproduktionen hos viltet, och en omfattande utfodring kan försvåra regleringen av viltstammarna”.

”Ett slag i luften”
Jägarnas Riksförbunds riksviltvårdskonsulent, Mikael Hultnäs, anser inte att remissförslaget skiljer sig mycket från den remiss som förbundet nyligen tyckte till om.
– Det är väl i princip samma som remissen vi svarade på för någon månad sedan. Vi anser att det ibland kan finnas behov av reglering. Men oftast är detta något som sköts av markägare och jägare. Det här blir mycket av ett slag i luften som vare sig leder till det ena eller det andra, säger han.