På flera punkter vill regeringen bromsa EU-förslaget som bland annat kan stoppa vargjakt i Sverige.
Foto: Mostphotos På flera punkter vill regeringen bromsa EU-förslaget som bland annat kan stoppa vargjakt i Sverige.

Regeringen vill bromsa EU:s rovdjursförslag

Regeringen vill avvakta med EU-förslaget som bland annat kan hindra vargjakt i Sverige. En stötesten är att EU-kommissionen föreslår att gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur ska avgöras även lokalt. Det kan till exempel stoppa skyddsjakt på varg i renskötselområdet.

”Effekten av vad denna restriktiva inställning skulle ha på de nationella förvaltningsplanerna och den övergripande biologiska mångfalden behöver noggrant utvärderas, eftersom bevarande och förvaltning av stora rovdjur är en krävande uppgift på nationell, regional och lokal nivå”, invänder regeringen om EU-förslaget.

Hovsamt skeptisk
Regeringen är hovsamt skeptisk till EU-hållningen att inte längre ta hänsyn till hur människor drabbas socioekonomiskt av rovdjursproblem.
”Sverige ser ett behov av vägledning i hur man tar hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella krav och hänsyn till regionala och lokala egenskaper.”
Regeringen vill även reda ut förutsättningarna för att ha licensjakt på stora rovdjur.
En bilaga i EU-kommissionens förslag som inskränker enskilda djurägares rätt att freda sig mot rovdjursangrepp vill regeringen också vänta med i avvaktan på juridiska avgöranden.