Renbetet berörs av vargrevir

1992 skrevs ett avtal mellan skogsbolag och de tre samebyarna Tåssåsen, Mittådalen och Handölsdalen i Härjedalen om att avsätta mark söder om E45 och Lillhärdalsvägen inom landskapets gränser, skriver Länstidningen i Östersund. I dag kommer avtalet till användning, eftersom de tre samebyarnas vinterbetesland påverkas av vargetableringar.

– Avsikten med att ha reservmark var att den skulle kunna utnyttjas om det krävdes på grund av väder eller andra orsaker, berättar Ingemar Mäkitalo, planläggare vid Stora Enso Skog i Sveg till Länstidningen i Östersund.
Marken är på totalt 70 000 hektar. Problemet är att det finns ett etablerat vargrevir i de södra delarna av marken, men hur det ska hanteras är ännu inte klart.
– Den förhandlingen får samebyarna och länsstyrelsen sköta. För oss är det här en bra lösning och som sagt, avtalet om reservbete skrevs redan 1992, säger Ingemar Mäkitalo till tidningen.

Förenklar renskötseln
Richard Åström, ordförande för Handölsdalens sameby, är glad att avtalet finns och att det förenklar processen med att låta renarna gå på andra marker än de brukar. Han hoppas att det vargrevir som finns i närheten inte breder ut sig mer.
– Som det ser ut nu kommer vi inte undan att det finns varg i området. De står högre upp på ranglistan hos länsstyrelsen än vi gör. Det är bara så att vi inte kommer att kunna använda all den mark som upplåtits, säger Richard Åström till tidningen.