En polisman från Hälsingland visar hur svårt det är att upptäcka ett björnide sedan det kommit några centimeter snö. I det här idet vaknade björnen av en hund under älgjakten och gick till angrepp mot hundföraren, som fällde björnen i nödvärn. Bara någon vecka tidigare var röjningsarbetet avslutat.
Foto: Ove Nyström
En polisman från Hälsingland visar hur svårt det är att upptäcka ett björnide sedan det kommit några centimeter snö. I det här idet vaknade björnen av en hund under älgjakten och gick till angrepp mot hundföraren, som fällde björnen i nödvärn. Bara någon vecka tidigare var röjningsarbetet avslutat.

Rovdjur blir en arbetsmiljöfråga

De växande rovdjursstammarna blir en arbetsmiljöfråga i allt större utsträckning.
– Nu har rovdjursproblemen börjat diskuteras inom Arbetsmiljöverket sedan Johnny Smedberg blev attackerad av björn under röjningsarbete i skogen utanför för Orsa i våras, säger arbetsmiljöinspektör Mats Ekengren i Falun.

För några år sedan försökt några skogsmaskinförare i Dalarna få tillstånd att ha med skjutvapen i skogsmaskinen. 
Orsaken var vargar som befann sig i närheten när de arbetade med avverkning av skog. Några av förarna tyckte det var obehagligt att kliva ur maskinen när det fanns varg utanför.
Det finns fler incidenter före björnattacken mot Johnny Smedberg. 

Slängde röjsågen och sprang
En skogsröjare fick slänga röjsågen och springa från platsen när en björn tittade ut ur idet. Det skedde två år före attacken mot Smedberg, cirka fem kilometer sydöst om platsen där Smedberg blev attackerad av björn. 
Men det var inget som kom till Arbetsmiljöverkets kännedom.
Det stora problemet är att det inte kommer in rapporter till Arbetsmiljöverket om olyckstillbud där rovdjur varit inblandade. 
– Mycket tyder på att vetskap hos både arbetsgivare och skyddsombud saknas när det gäller tillbudsrapportering där rovdjur varit inblandade, kommenterar Mats Ekengren. 
När en allvarlig arbetsplatsolycka inträffar skall polisen gör en förundersökning på platsen. 
Polisen gjorde ingen platsundersökning
Arbetsmiljöverket skall i sin tur undersöka om det finns möjligheter att förhindra att liknande olyckor inträffar igen.
När det gäller Smedbergs fall utanför Orsa gjorde polisen ingen platsundersökning. När Jakt & Jägare ringde och frågade polisen om vad som framkommit vid platsundersökning blev svaret: 
– Det var ingen arbetsplats när ett vilt djur attackerat och skadat en skogsarbetare. 
Tidningens utsände fick påtala för polisen att alla olyckor på en arbetsplats, oavsett vad som har orsakat olyckan, är en arbetsplatsolycka.
Mats Ekengren ser de växande rovdjursstammarna, främst björn, som ett problem när det gäller arbetsmiljöfrågor och säkerheten för arbetare ute i fält. 
Arbetsmiljöverket i rovdjursgrupperna
Nu kommer även Naturvårdsverket att informeras om tillbudsrapporteringen och vara med i diskussion om arbetsmiljön när det gäller rovdjuren.
Arbetsmiljöverket har varit helt bortglömt när det gäller vilka parter som skall sitta i de regionala rovdjursgrupperna. Mats Ekengren tycker att Arbetsmiljöverkets kunskaper skulle bredda kompetensen inom de regionala rovdjursgrupperna.
Stig-Åke Svensson, miljödirektör på länsstyrelsen i Dalarna är positiv till att Arbetsmiljöverket kommer med i beslutsprocessen när det gäller förvaltningen av rovdjuren. 
– All kompetens som tillkommer när det gäller beslutsfattande ger styrka åt beslutet, anser Stig-Åke Svensson.