Rovdjursutredaren: Vargjakt kan bli möjligt

Regeringens rovdjursutredare Åke Pettersson har börjat delge en del av sina tankar kring den framtida rovdjurspolitiken. Några av funderingarna gäller ökat regionalt inflytande och möjligheter till allmän reglerad jakt på varg. Han gör även en jämförelse mellan varg- och björnjakt.

– Vi vet ju att vi har en rätt omfattande illegal jakt i Sverige. Det är ett allvarligt problem. Vi vet att den har minskat på björn därför att vi har också en allmän reglerad jakt på björn i dag. Jakten i sig kan ha en betydelse för att minska den illegala jakten, säger Åke Pettersson till Radio Jämtland.

Han framhäver också att det är viktigt att det blir en rättvis fördelning av de rovdjur som finns i den svenska naturen.

– Det är inte självklart att en ökning av rovdjur, om man nu ska ha en ökning, ska ske i de områden där vi redan har de största rovdjursstammarna. Vi måste ta större hänsyn till den regionala fördelningen i den framtida rovdjursförvaltningen, tillägger Åke Pettersson till SR Jämtland.

Att öka möjligheterna till skyddsjakt är också något som enligt Åke Pettersson är en viktig del av arbetet att få en större acceptans för rovdjurens existens.