Gillar inte främmande vargar. En varg som kommer in i andra vargars revir lever farligt.
Foto: Shutterstock Gillar inte främmande vargar. En varg som kommer in i andra vargars revir lever farligt.

Så dödar vargar varandra

En varg som kommer in i främmande revir betraktas som en inkräktare och dödas av dem som uppehåller reviret. Men det finns också fall där svensk varg dödats av inkräktare som dykt upp.

– Vi har tre kända fall i Skandinavien där vargar dödats av andra vargar, säger vargforskare Olof Liberg.

Det är höljt i dunkel hur många vargar som stryker med genom att de dödas av arfränder. I många fall hittas kropparna efter dem sannolikt inte.

– Jag skulle vilja säga att det är ovanligt att varg dödas av varg. Om det vore vanligt borde någon av våra radiomärkta vargar ha dödats. Det är betydligt vanligare i Yellowstone, där reviren ligger avsevärt tätare än i Sverige, säger Olof Liberg.

Gammal tik i Bograngen
I Bograngen i Värmland levde en gammal vargtik fram till 25 februari 2003. Hon var redan år 2000 i så dålig kondition – saknade bland annat flera tänder – att forskarna bedömde att hon närmade sig slutet av sitt liv.

– Hon kan inte ha jagat själv de sista åren. Men hannen försåg henne med mat och hon klarade sig ända till det dök upp en yngre tik i reviret och hannen började uppvakta den, säger Olof Liberg.

Hjälp över kanten
Forskarna hittade den gamla tiken dödad av inkräktaren. Även om det i rapporterna efteråt heter att hon dog av ålder, är det Libergs uppfattning att den yngre tiken ”hjälpte henne över kanten”.

 


Varför försvarade hannen inte sin partner?

– Det är generellt så att hannar tar sig an inkräktande hannar, och att det ligger på tikarnas ansvar att ta sig an främmande tikar. Hannen såg i det här fallet till att inte blanda sig i striden. Dessutom hade han börjat uppvakta den yngre tiken, svarar Olof Liberg.

Inkräktare dödad av Fulufjällsflocken
En varghanne, som forskarna tror föddes år 2007 i reviret Görsjön, bildade revir i Tennådalen 2008. Där hittade han en vargtik som var född i norska Jalussa. Tiken försvann och det blev början till slutet för hannen.

– Sannolikt sökte han efter en ny tik och blev han mer och mer vidlyftig i sina vandringar. Han kom in i främmande revir och dödades, säger Olof Liberg.

Det var den 3 mars 2009 som forskarna upptäckte kadavret efter hannen. Han befann sig då en och en halv mil in i Fulufjällsreviret.

Dödande bett i strupen
– Det pågick en predationsstudie på Fulufjällsvargarna. Man bestämde sig för att gå in i ett så kallat kluster av GPS-signaler, alltså en plats där det kommit många signaler ifrån, berättar Olof Liberg.

Forskarna och länstyrelsens fältpersonal hittade spår som visade att hannen från Tennådalen mött Fulufjällsvargarna i skogen. Det blev vild jakt några hundra meter.

– Man hittade en plats där det varit kraftigt slagsmål och där låg hannen från Tennådalen dödad. Han flera bett i bakdelen och i huvudet, bland annat ett direkt dödande bett i underkäken och rakt in i strupen. Fulufjällsvargarna hade även ätit en del på honom bak, säger Olof Liberg.

Han chansade sannolik
Forskarna ser att vargar ogärna rör sig i varandras revir. Det framgick bland annat när Junselevargen var på vandring under sina fyra flyttar från renskötseområdet till vargzonen i södra halvan av Sverige. När hon befann sig i främmande vargars revir rörde hon sig snabbt.

– Hannen från Tennådalen chansade sannolikt eftersom han  sökte en ny tik. Det fanns flera ungtikar i Fulufjällsreviet vid den här tiden, säger Olof Liberg.

Även det tredje fallet då vargar dödat vargar i Skandinavien, som Liberg kan erinra sig, handlade det om en varg som kom in i främmande revir. En varg född Fulufjällsreviret dödades av norska vargar.