Ann Eklund på institutionen för ekologi, SLU, är en av de fyra huvudförfattarna som har gjort granskningen.
Foto: Håkan Bjurling/Viltskadecenter & Anna Lundmark/SLU Ann Eklund på institutionen för ekologi, SLU, är en av de fyra huvudförfattarna som har gjort granskningen.

Så stoppas rovdjur enligt forskningen

Boskapsvaktande hundar och inhägnader, liksom rep med lapptyg, kan vara effektiva åtgärder för att förhindra rovdjursangrepp på tamboskap. Det visar en ny internationell studie där 114 vetenskapliga artiklar har granskats.

LÄS ARTIKELN

Studien har gjorts av 21 forskare, från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Vetenskapligt underbyggda åtgärder
Artiklarna som de har granskat handlar om vilken effekt olika åtgärder för att minska risken för eller omfattningen av rovdjursangrepp på tamboskap har. Och forskarna konstaterar att boskapsvaktande hundar, inhägnader och lapptyg är vetenskapligt väl underbyggda åtgärder.
Många andra åtgärder, som jakt och flytt av rovdjur eller ljud- och ljusskrämmor, kan mycket väl fungera också – men de behöver testas ytterligare.

”Nödvändigt att mäta effekten”
– Att mäta effekten av de åtgärder som används för att förebygga rovdjursangrepp är nödvändigt för att vi ska kunna använda dem på ett effektivt sätt. Eftersom de vetenskapliga utvärderingarna fortfarande är så få vill vi uppmuntra till samarbeten mellan djurägare, rovdjursförvaltare och forskare för att tillämpa åtgärderna på ett sätt som tillåter vetenskaplig utvärdering. På så sätt kan vi gå mot en evidensbaserad förvaltning som sparar tid, pengar och både tamdjur och rovdjur, säger Ann Eklund på institutionen för ekologi, SLU, i ett pressmeddelande.